Baggrunden for udviklingssamtalerne, AMRUS, har været, at HK Kommunal MidtVest gerne vil understøtte de ca. 100 arbejdsmiljørepræsentanter, der er i kommuner og region i det midt- og vestjyske.
 
Ved samtalen kan blandt andet drøftes trivslen i AMR arbejdet, TRIO samarbejdet og de arbejdsmiljøudfordringer, AMR’erne møder.
 
- 2019 bliver et arbejdsmiljøår, hvor HK Kommunal MidtVest gerne vil rette fokus på AMR arbejdet og fremme TRIO samarbejdet (Tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant og leder). Vi er så småt begyndt med et årligt TRIO møde med de, som ønsker det, hvor vi erfaringsudveksler og snakker om, hvordan man takler udfordringerne omkring arbejdsmiljøet, fortæller Lene Buhl, formand for HK Kommunal MidtVest, og fortsætter:
 
- HK har gennem de senere år set et stigende antal personsager, hvor medlemmer bliver sygemeldte med stress, og hvor arbejdspladserne har svært ved at finde forebyggende løsninger. Pengene er knappe, idet kommuner og regioner har måttet igennem besparelser, og de, som bliver tilbage, skal løfte flere opgaver.
 
- Håbet med udviklingssamtalerne er, at de kan være med til at hjælpe dig som arbejdsmiljørepræsentant med at skabe fokus på trivsel på arbejdspladserne, siger Lene Buhl.
 

Øjnene op for uddannelse

Én af de arbejdsmiljørepræsentanter, der har været til en udviklingssamtale hos HK Kommunal MidtVest, er 51-årige Heidi Abrahamsen, der er løn- og personalekonsulent hos Holstebro Kommune og AMR for ca. 18 medarbejdere i Løn- og personaleafdelingen.

 

Heidi Abrahamsen

- At blive hørt som AMR var rigtigt rart, fortæller Heidi Abrahamsen.

 

- Jeg har været AMR i ca. tre år, fordi jeg synes, at arbejdsmiljøet er vigtigt. Når man som medarbejder har valgt, at man vil bruge sin hverdag i lige netop dette job på lige netop denne arbejdsplads, så skal det også være rart at være her, fortæller hun.
 
Da Heidi Abrahamsen hørte om tilbuddet om en udviklingssamtale, var hun ikke sen til at melde sig.
 
- Jeg tænkte, det kunne være spændende at prøve. Kunne jeg bringe noget viden med i forhold til HK, og kunne jeg tage noget med fra udviklingssamtalen, forklarer hun.
 
Heidi var til udviklingssamtale i oktober, og samtalen, som var med sagsbehandler Fanny Nygaard, varede halvanden time.
 
- Jeg synes, vi fik sporet os ind på, hvad HK kan bidrage med i mit arbejde som AMR, og hvordan HK kan gøre mig stærkere i hvervet. Vi talte meget om selve rollen som AMR og indholdet i den, hvor meget skal man gå ind i tingene, og hvor skal man kende sin grænse. Det var en rigtig god oplevelse. At blive hørt som AMR var rigtigt rart, fortæller hun.
 
- Jeg fik spurgt ind til mulighederne for kurser og fik faktisk øjnene op for HK’s mediatoruddannelse og har meldt mig til et tredages forkursus, som jeg kan bruge til at søge ind på selve uddannelsen. Jeg synes, at mediatoruddannelsen virker meget brugbar i forhold til løsning af de konflikter, der kan opstå på en arbejdsplads, og som jeg som AMR nogle gange bliver indkaldt til møder om i rollen som bisidder, beretter hun.
 
 

Opsøgende ildsjæle

Sagsbehandler Fanny Nygaard har indtil videre gennemført seks udviklingssamtaler med arbejdsmiljørepræsentanter fra kommuner og region, og der er foreløbig booket to mere i kalenderen.
 
- Jeg kan mærke, at der er tale om ildsjæle, der virkelig brænder for arbejdsmiljøet. De er meget opsøgende i deres hverv som AMR både i forhold til medarbejdere og ledelse, og ved at holde samtalerne kan vi som fagforening bedre spotte, hvad vi kan hjælpe dem med.
 
- Nogle arbejdsmiljørepræsentanter føler sig måske lidt alene og mangler nogle at sparre med i det daglige, og her kan vi være behjælpelige med at oprette netværk. Nogle AMR kan have problemer med, hvordan de håndterer svære samtaler om eksempelvis psykisk arbejdsmiljø, og her kan vi tilbyde hjælp og relevant uddannelse. Vi kan også give info om, hvordan de kan bruge MED-systemet, beretter Fanny Nygaard.
 
- Jeg tror, at vi med udviklingssamtalerne får nogle mere nære relationer, og er der materialer eller andet, arbejdsmiljørepræsentanterne mangler, kan de bare skrive eller ringe, siger Fanny Nygaard, der glæder sig til at få endnu flere udviklingssamtaler i kalenderen.
 
Vil du til udviklingssamtale? Tag kontakt til Fanny Nygaard på telefon 3364 3534 eller via e-mail eller ring til Her og Nu linjen 3364 1287 og meld dig til. Så booker vi en tid hurtigst muligt.
 
Artiklen er opdateret 30. november 2018

Du kan deltage i kurser og arrangementer

Vores kurser tager udgangspunkt i konkrete og aktuelle krav på arbejdsmarkedet. Du møder professionelle undervisere og oplægsholdere, der sikrer, at du får konkret viden med dig hjem. Så står du stærkere både fagligt, socialt og personligt, når du møder udfordringer i hverdagen. Du får det som en del af dit medlemskab - det eneste, det koster dig er din tid.