Københavns Professionshøjskole har siden arbejdet på at afdække behovet og mulighederne for at overtage udbuddet af diplomuddannelsen.

 

Desuden blev DL-F i starten af november gjort opmærksom på, at Professionshøjskolen Absalon (Kalundborg) også havde søgt om et udbud af diplomuddannelsen.

 

To godkendelser i hus

Den 27. november 2018 kom nyheden fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, at både Københavns Professionshøjskole og Professionshøjskolen Absalon er godkendt af ministeriet til at udbyde diplomuddannelsen.

Det er en nyhed, som DL-F modtager med glæde.

- Jeg er tilfreds med, at diplomuddannelsen nu ser ud til at blive ført videre hos to professionshøjskoler og samtidig opfordrer DL-F de to uddannelsesinstitutioner til et samarbejde om udbuddet af moduler, udtaler formanden for DL-F, Susanne Bahne Hansen.

 

Er du allerede i gang med diplomuddannelsen?

Fra Københavns Professionshøjskole er beskeden, at der i den kommende tid vil der blive arbejdet fokuseret hen imod at kunne gennemføre undervisning på uddannelsen på Københavns Professionshøjskole fra efteråret 2019.

I foråret 2019 fortsættes samarbejdet med Syddansk Universitet, således at der fortsat er et tilbud til de studerende på uddannelsen.

Læs mere her

Indtil de to professionshøjskoler har fået udbud af moduler på plads, kan du læse mere om udbud og udbudssted gældende for Københavns Professionshøjskole her:

www.phmetropol.dk/videreuddannelser/diplomuddannelser/diplomuddannelse+i+bioteknologi.

 

DL-F anbefaler, at du kontakter de to uddannelsesinstitutioner for at få yderligere informationer om udbud af moduler for de kommende semestre.