Årets generalforsamling var ekstremt velbesøgt på grund af et kampvalg til formandsposten. Den effekt kan vi ikke læne os op ad i 2019. Til gengæld lærte generalforsamlingen os noget om, at vi skal blive endnu bedre på den tekniske side, hvis vi skal huse og inddrage deltagere i mere end én sal. 

FOTO: MORTEN RODE

Kære tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter

I en fagforening som vores er en af de vigtigste grundsten, at vi er demokratiske. At medlemmerne har reel indflydelse – både på de faglige prioriteringer i fagforeningen og på, hvem der skal repræsentere dem i forskellige sammenhænge.

Derfor holder vi hvert år en generalforsamling, hvor man diskuterer fagforeningen og afholder en række valg. Måske har du allerede deltaget i en eller flere af vores generalforsamlinger, og måske har du en opfattelse af, at det kan være en lidt gammeldags begivenhed for de særligt indviede, hvor kun få deltager, og hvor endnu færre bidrager aktivt.

Drøftet i bestyrelsen

I bestyrelsen i HK it, medie & industri Hovedstaden har vi derfor haft en grundlæggende snak om, hvordan vi bedst kan lave en moderne generalforsamling, hvor flest mulig medlemmer har lyst til og mulighed for at deltage aktivt.

Det har ført til en beslutning om, at vi på nogle grundlæggende områder laver om på fagforeningens næste generalforsamling den 23. marts 2019:

  • Generalforsamlingen afholdes både i HK-huset på Svend Aukens Plads i København og samtidig – via videolink – i kontorerne i Hillerød og på Bornholm. Tanken er, at det vil give flere medlemmer en reel mulighed for at deltage.
  • Generalforsamlingen afholdes en lørdag, hvor den indledes med en frokost (lige nu hælder vi til noget streetfood – men alle detaljer er til debat). Det bliver nemlig en lang dag, hvis man på en hverdag kommer direkte fra arbejde og skal til generalforsamling. Desuden arbejder en del medlemmer også enten sent eller på aftenhold.
  • Da weekenderne ofte er tiden, man bruger sammen med familien, vil det være muligt at have børn og evt. en ledsager med. Der vil så blive lavet et særskilt børneprogram med spændende aktiviteter og underholdning for store og små, mens vi andre har generalforsamling.
  • På selve generalforsamling vil vi prioritere aktiv debat om vores arbejdsliv, arbejdspladser og fag over lange enetaler og mere luftige politiske erklæringer.

Indflydelsen starter her

Men et er at træffe nogle gode beslutninger om rammerne for den næste generalforsamling, noget andet er at sætte konkret indhold på og udføre det i praksis.

Der har vi brug for dig!

Vi vil rigtig gerne høre dig om, hvad dine tanker er. Både om de ændringer vi allerede har skitseret, men også hvad du ellers måtte have af gode ideer og input til det videre forløb.

Du kan hjælpe os på to måder. Enten ved at sende nogle gode ideer ind til mig MAILADRESSE (du er også velkommen til at ringe). Eller ved at melde dig til den arbejdsgruppe, der de næste måneder skal arbejde videre med generalforsamlingen.

Jeg håber på at høre fra dig. Og husk, at vi vil blive glade for selv den mindste strøtanke!

De bedste hilsner

Peter Jacques Jensen

Formand i HK it, medie & industri Hovedstaden

 

Her er en grafik over nogle af de tiltag, der allerede er planlagt til generalforsamlingen i 2019: