Formand Anne Marie Kverneland under sin tale ved Laborantklubbens jubilæumsreception i september. 

Foto: Kirsten Gregers Jørgensen

Hvordan sikrer man sammenhængskraften i så stor en klub som Laborantklubben på Novo Nordisk, der i sensommeren fyldte 50 år, og som har over 1.300 medlemmer? Det har vi spurgt klubformand Anne Marie Kverneland om.

Ud over den kontakt, der er til medlemmerne via klubbens seks tillidsrepræsentanter, har Laborantklubben nemlig i mange år gjort en dyd ud af regelmæssig kommunikation, fortæller Kverneland:

- Vi udsender et nyhedsbrev en gang om måneden. Det har vi gjort helt tilbage siden 1993, hvor jeg blev tillidsrepræsentant. I dag er det selvfølgelig elektronisk, men da vi begyndte i 90’erne, skrev vi ét eksemplar og fotokopierede det til alle vores kontaktpersoner. Havde du syv medlemmer i din afdeling, så fik du syv nyhedsbreve sendt ned.

Fedt at fortælle om arbejdet

Mens det i begyndelsen også var klubben selv, der skrev nyhedsbrevet, er der i dag via en lokalaftale fundet midler til at betale en freelancejournalist for at skrive og fotografere. En overgang havde klubben endda en journalist ansat på fuld tid, men så meget arbejde var der trods alt ikke i længden. Nu skriver journalisten nyhedsbrevene og laver diverse ad hoc-opgaver.

- Vi har et redaktionsudvalg, hvor vi prøver at komme på historier. Hvis vi kan få nogen til at fortælle om det arbejde, de laver, er det rigtig fedt. Vi har også nogle gange skrevet om en sjov hobby eller en ferieoplevelse. Men primært er det faget. Og så har vi et afsnit, der hedder ”Kort nyt”, som er information fra klubben, fortæller Anne Marie Kverneland.

Det, der binder os sammen

Og mens det nok er de færreste klubber, der kan tillade sig at drømme om den slags professionel hjælp, kan mange sikkert finde anvendelse for nogle af de tanker, Anne Marie Kverneland gør sig om kommunikation med medlemmerne.

- Hvad er det, der binder os sammen? Det er jo faget og fællesskabet. Så det prøver vi at lave historier om, og på den måde giver nyhedsbrevet os nogle fælles oplevelser. Herude i Novo Nordisk findes formentlig alle facetter af laborantarbejde, fordi vi er så store. Sidder du i kvalitetslaboratoriet i Kalundborg, ved du ikke nødvendigvis, hvad de laver i forskningsafdelingen ude i Måløv. Så kan man fortælle en historie om det eller omvendt. Det åbner perspektivet for, hvad vi laver som laboranter her i virksomheden, og det kan godt give sådan en Wauw!-oplevelse. Det er da noget, folk snakker om, og jeg tror, det har positiv effekt for klubben, siger hun.

- Selvfølgelig er nyhedsbrevet også en mulighed for, at klubben kan komme ud med informationer. Men er der noget relevant her og nu – så får medlemmerne altså en direkte mail.