Gennem hele 2019 bliver der sat ekstra fokus på, hvad der kan gøres – det sker ved afholdelse af en møderække, hvor både medlemmer, arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter og nogle gange også ledere bliver inviteret ind i HK, hvor der vil være forskellige tiltag til at arbejde for et sundt arbejdsmiljø.

Vi håber, I alle vil bakke op om arrangementerne:

 

Dato  Tidspunkt Møde
 8. januar   Hele dagen AMR Konference (FH)
23. januar   16.30-19-30 Fyraftensmøde – AMR/TR/Medlemmer
25. februar  9.00-15.00 Uddannelsesdag – AMR/TR/Ledere 
27. marts 9.00-15.00  Anmeldelse af arbejdsskader
3. april hele dagen AMR konference (HK Stat)

23. maj

28. maj

09.00-11.00

15.00-17.00

Bisidderrollen

Bisidderrollen

20. juni

27. juni

15.00-17.00

09.00-11.00

Mobning/konflikt/tillid

Mobning/konflikt/tillid

28. august

29. august

15.00-17.00

09.00-11.00

Krisehåndtering

Krisehåndtering

September  Hele dagen Hvordan får man de syge tilbage på arbejdet
31. oktober 09.00-15.00 Stress og AMR's rolle