Gennem de seneste 10 år har pensionsselskaberne typisk sendt rekordhøje afkast retur til kunderne. Det er sket på baggrund kursgevinster hentet i kraftige rentefald og i stigende aktiekurser. Den udvikling vil næppe fortsætte, mener eksperterne. Derfor bliver de såkaldte samfundsforudsætninger nu reguleret.

For nogle pensionskunder får det mindre betydning, at de optimistiske samfundsforudsætninger ændres, for andre betyder det, at den forventede eller nuværende pensionsudbetaling bliver sat ned.

Præcis, hvad de nye beregninger betyder for dig som kunde i Sampension, kan du se, når selskabet midt i december har lagt beregningsmodellerne ind i deres systemer. Indtil da kan du løbende orientere dig om emnet på sampension.dk.

Prognoserne justeres hvert år

Det er ikke første gang, prognoserne ændres. Det sker faktisk hvert år. Læs mere om de nuværende prognoser hos Sampension. (Linket er udløbet pr 15/1 2021)

De nye prognoser ændrer ikke ved værdien af de penge, der står i dit depot, ej heller ved måden, de investeres på. Men de nye samfundsforudsætninger betyder, at du måske kan forvente et fald i den forventede pensionsudbetaling. Samfundsforudsætningerne har nemlig en direkte betydning for prognoseberegningen i pensionsselskaberne.

Sagkyndigt råd står bag beregningerne

Bag beregningerne af samfundsforudsætningerne står et uafhængigt og sagkyndigt råd med professor Jesper Rangvid fra CBS i spidsen. Rådet er nedsat af Forsikring & Pension og Finans Danmark og har blandt andet baseret sine beregninger på input fra 3 internationale finanshuse.

De nye samfundsforudsætninger vil på både kort og lang sigt blive mere realistiske. Det betyder, at det forventede afkast vil blive mindre fra 1. januar 2019. Når pensionsselskaberne beregner en prognose for de forventede pensioner, har det fremtidige forventede afkast en betydning.

Læs også på dr.dk: De gyldne tider er forbi: Barbering af pensionsopsparing rammer de unge hårdest.