HK Handel MidtVest oplever, at mange medlemmer, som arbejder inden for detailområdet – det kan være alt fra et supermarked til en specialbutik – ringer og spørger: Kan det være rigtigt, at jeg ikke skal have løn for de timer, jeg har brugt uden for vagtplanen. Min chef kalder det interessetimer.
 
Det kan være medlemmer, der bliver bedt om at komme 15 minutter eller en halv time før, arbejdsdagen starter ifølge deres vagtplan – det kan for eksempel være, at de bliver bedt om at deltage i et personalemøde eller være med til åbningen af butikken. 
 
Der er også medlemmer, der bliver bedt om at blive på arbejdet efter fyraften, fordi de sidste kunder lige skal ud af butikken, butikken skal lukkes ned og kassen gøres op. 
 
Når de spørger, om de får løn i den periode, de arbejder uden for vagtplanen, er svaret fra chefen nej, fordi der er tale om interessetimer.
 
Se video med Jonna Mølgaard, sagsbehandler i HK Handel MidtVest:

 

 

Du skal ikke arbejde gratis

 
- Små daglige portioner overarbejde er mere reglen end undtagelsen inden for detailområdet. Men du skal ikke arbejde gratis, fordi din chef kalder det interessetimer. Du skal selvfølgelig have løn for de timer, du er på arbejde, lyder det fra Susanne Sommerlund, formand for HK Handel MidtVest.
 
Det kan være svært at sige fra, når en arbejdsgiver beder en medarbejder møde ind før eller blive længere, end der står i vagtplanen. 
 
Mange vælger at yde en ekstra og ulønnet indsats, måske fordi de gerne vil vise arbejdsgiveren, hvad de dur til, eller i håbet om, at det kan virke karrierefremmende. Det kan også være svært at sige fra, hvis kollegerne vælger at lægge såkaldte interessetimer på jobbet.
 
- Det kan let blive kulturen på arbejdspladsen, at der er en stiltiende accept af et dagligt eller ofte forekommende overarbejde, som medarbejderne ikke får løn for. Måske lyder 15 minutter eller en halv time på en dag ikke af meget. Men samlet set kan der være tale om rigtig mange timer og mange tusinde kroner i tabt arbejdsfortjeneste om året, advarer Susanne Sommerlund, der opfordrer medlemmerne til at gøre op med fænomenet, der synes at have bidt sig fast inden for detailområdet.
 

Skriv din arbejdstid ned

 
Rådet fra HK Handel MidtVest er, at medlemmerne gemmer deres vagtplaner og, at de desuden i en kalender eller lignende skriver ned, hvor mange timer de rent faktisk har arbejdet de enkelte dage. 
 
Og vil arbejdsgiveren ikke betale løn for de timer, de har været på arbejde, skal de henvende sig til deres fagforening.
 
- Reglerne er ikke til at misforstå: Alle lønmodtagere skal have penge for den tid, de arbejder. Interessetimer indgår ikke i nogen overenskomster, og ansatte i en hvilken som helst butik kan til enhver tid forlange at få løn for det ”løse” overarbejde, siger Susanne Sommerlund.
 
Artiklen er opdateret 05. december 2018