Partierne bag beskæftigelsesreformen - regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og De Radikale - afsætter nu 100 millioner kroner til at opkvalificere ledige. Hovedformålet er ifølge forligspartierne at skaffe kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne.

De 100 millioner kroner skal blandt andet bruges til at løfte ledige, der mangler helt basale læse-, skrive- og regnefærdigheder. Til ansættelse af uddannelsesambassadører i flere kommuner afsættes 20 millioner kroner, mens andre 25 millioner kroner skal sikre jobparate kontanthjælpsmodtagere en tidlig og jobrettet indsats med en fast sagsbehandler.

Pengene er ikke nye

I HK Kommunal anerkender næstformand, Mads Samsing, at aftalen isoleret set kan bidrage til at sikre et tiltrængt uddannelsesløft til ledige. Han peger imidlertid på, at det trecifrede millionbeløb, forligspartierne har afsat, er overskydende penge fra 2017.

- De 100 millioner er jo ikke nye penge. Der er tværtimod tale om uforbrugte midler, der skulle være gået til uddannelse af ledige ufaglærte og faglærte med forældet uddannelse. Og det mangler sådan set bare andet, end at de penge igen bliver sat i spil til opkvalificering. Derfor synes jeg, det er noget kækt, når man nu går ud og bryster sig af aftalen, siger Mads Samsing.

Aktiv beskæftigelsesindsats under pres

Aftalen skal ifølge HK Kommunals næstformand i det hele taget ses i lyset af, at Folketinget i 2017 beskar beskæftigelsesindsatsen med ikke mindre end 870 millioner kroner årligt.

Mads Samsing henviser til, at regeringen, DF og De Radikale med sidste års erhvervspakke besluttede, at kommunerne fra 2019 ikke længere direkte får refunderet halvdelen af deres udgifter til vejledning, opkvalificering og mentorforløb for ledige.

- Erhvervspakken gav billigere nødder og alkoholsodavand til gengæld for, at den aktive beskæftigelsesindsats bliver kraftigt barberet. Alt i alt er der altså udsigt til store besparelser på jobindsatsen i en tid, hvor vi burde lægge os i selen for at få alle med i opsvinget, siger Mads Samsing.

Artiklen er opdateret 05. december 2018