Kvit den traditionelle ’ret og pligt’-tilgang på jobcentrene. Giv i stedet ledige kontanthjælpsmodtagere et budget på 50.000 kr., som de selv kan råde over. Pengene kan bruges til for eksempel at tage kørekort, komme på kursus eller at få rettet tænder – og spørg mere ind til de lediges drømme.

Denne simple opskrift har ifølge Mandag Morgen vist gode resultater i Aarhus og skal nu prøves af på 100 af samfundets mest udsatte borgere i flere andre af landets kommuner.

Drømme fremfor pligter

Aarhus Kommune har som den sandsynligvis første kommune i verden afprøvet denne nye 'selvbudgetteringsvej’ med stor succes - både menneskeligt og økonomisk. I den jyske hovedstad har hver tredje langtidsledige kontanthjælpsmodtager fået arbejde, efter at kommunens sagsbehandlere har taget opskriften i brug.

Til sammenligning er det ifølge Mandag Morgen kun 14 procent af de langtidsledige på landsplan, der er kommet i arbejde i samme periode.

I praksis har sagsbehandlerne i Aarhus droslet ned på de traditionelle samtaler om ret og pligt. I stedet har man spurgt ind til de lediges drømme. Jobkonsulenterne har derefter hjulpet de ledige med at identificere de små konkrete skridt, der skulle til for at føre drømmene ud i livet.

Ledige brugte ikke alle pengene

Forsøget i Aarhus med de langtidsledige kontanthjælpsmodtagere viste, at borgerne først og fremmest brugte pengene på kurser, computere, transport og kørekort. Og overraskende nok brugte de ikke rub og stub.

I gennemsnit trak borgerne lidt mere end 42.000 kroner på deres ’borgerkonto’, selv om de altså kunne have brugt op til 50.000 kr.

Beskæftigelsesministeriet har tidligere beregnet, at kommune og stat sparer 200.000 kroner om året, hver gang en kontanthjælpsmodtager kommer i arbejde.

Artiklen er opdateret 05. december 2018