Tillykke til vinderne af spørgsmålet i HK Trafik & Jernbanes julekalender den 4. december 2018

Spørgsmålet var: 
Hvad hedder formændene for hhv. Chef & lederkredsen og Luft & havnekredsen
Det korrekte svar er: Birgit Lehrmann og Stig Bargholz

De udtrukne vindere er:

Jeanette Sidor - Baneteknik & administrationskredsen
Vivi Holk Hornbæk - Passagerkredsen
Michael West - Baneteknik & administrationskredsen
Lena Birk Pultera - Jernbanekredsen
Finn Kolding - Passagerkredsen

De har alle vundet en flot Troll vase

Vinderne har fået direkte besked pr. mail.