planche

Alle plancherne fra gruppearbejdet med ideer til TR-fonden blev indsamlet og vil blive kigget nærmere på i HK Stat. Foto: Hung Tien Vu.

- Drøm! Tænk stort!

Sådan lød det fra HK Stats formand Rita Bundgaard til tillidsrepræsentanterne i salen, da hun på konferencen 3. december på Nyborg Strand introducerede den nye TR-fond fra talerstolen.

TR-fonden, som indeholder 5 millioner kroner, er resultatet af en aftale, som blev indgået mellem HK Stat og Moderniseringsstyrelsen ved OK18. Ideen om fonden er gradvist opstået i de samtaler, Rita Bundgaard og næstformand Peter Raben løbende har haft med styrelsens direktør og vicedirektør, Poul Taankvist og Linda Nissen, om HK Stats arbejde med medlemmernes kompetenceudvikling og TR'ernes betydning herfor, fortalte formanden.

Pengene i fonden skal bruges til uddannelse og aktiviteter for tillidsrepræsentanter. Og formålet er, at tillidsrepræsentanten skal være en central aktør i indsatsen for at uddanne og forberede HK-kollegerne til fremtidens jobfunktioner.

- Jeg er ret stolt af, at vi har kunnet indgå sådan en aftale. Og jeg er endnu mere stolt af, at arbejdsgiverparten har forstået jeres rolle og betydning, sagde Rita Bundgaard.

Administrationen af pengene kommer til at ligge i HK Stats hænder, fortalte hun videre, for Moderniseringsstyrelsen ønsker ikke at være 'hverdagspart' i samarbejdet.

- Hvad skal der til, for at I, tillidsrepræsentanter og suppleanter, kan løse opgaven at understøtte medlemmerne i at uddanne sig til fremtiden? Gå gerne nye veje, noget vi ikke har prøvet før!

Med de ord fra talerstolen gik gruppearbejdet ved bordene i gang, og efter diskussionerne blev forslagene nedskrevet på plancher.

"TR'erne som trendspottere", som "kompetenceambassadører" og "vejledere i studieteknik" var nogle af buddene.

Andre var indblik i adfærdspsykologi, fremtidsforskning og coaching.

Nogle ønskede sig "netværk til videndeling", "samarbejde med uddannelsesinstitutioner" og en "drejebog med tips & tricks for TR".

Og mange, mange flere forslag.

Dagens mest flyvske var nok: "Retreat på Mallorca: Boost din selvtillid (inklusiv solgaranti :-))".

Karin: Jeg er allerede i gang med at inspirere og motivere kollegerne

Karin Larsen

For Karin Larsen fra Lægemiddelstyrelsen er tanken om at være uddannelsesinspirator for kollegerne langt fra ny, fortalte hun sine bordfæller under gruppearbejdet. Gennem samtaler med sine kolleger hjælper hun dem til at blive bevidste om deres karriereveje og dermed byde ind med ønsker til uddannelse og kurser.
- Jeg sidder i arbejdspladsens kompetenceudvalg, og jeg erfarede, at der ikke kom nogen ansøgninger fra HK'erne, når der skulle deles kompetencefondsmidler ud. Det vil sige, at alle pengene gik til andre faggrupper. Heller ikke mange HK'ere blev indstillet af ledelsen til at få løntillæg, fortalte hun.
Det ansporede hende til at interviewe 20 ud af sine 60 kolleger. Foto: Hung Tien Vu

 

- Jeg spurgte hver af dem: "Hvad har du gjort for at udvikle dig de seneste 5 år?" Og de svar, jeg fik, var tit noget med mangel på tid, eller at det var længe siden, de havde gået i skole sidst. Men også, at de havde svært ved at se deres muligheder, fordi de manglede synlige karriereveje og inspiration fra andre.

Karin understregede, at hendes kolleger er dygtige til det, de gør NU, men at udfordringen er at tænke frem i tiden. Interviewene munder ud i en række kompetenceprofiler for HK'erne, som skal gøre karrierevejene synlige for både kolleger og chefer, og som forhåbentlig vil få afsmitning på den fremtidige fordeling af pengene – også til HK'ernes fordel, fortalte hun.   

Karins ønske til TR-fonden var, at tillidsrepræsentanterne "skal blive bedre til at møde mennesker og motivere og vejlede dem". Selv afslutter hun en akademiuddannelse i ledelse til januar.

Uddrag af OK18-aftaleteksten

Der afsættes i perioden 5.022.971 kroner til uddannelse og efteruddannelse af tillidsrepræsentanter i HK Stat med henblik på at sikre tillidsrepræsentanters funktion og muligheder for at understøtte HK’erne i kompetenceudvikling. Midlerne planlægges og administreres af HK Stat.