HK Stats formand Rita Bundgaard opildnede de fremmødte TR'ere. Foto: Hung Tien Vu

Sidste gang, mange af dem var samlet, var til den største faglige manifestation i nyere tid, nemlig stormødet for 10.000 tillidsrepræsentanter fra hele den offentlige sektor i Fredericia 22. marts. Det møde boostede sammenhold og kampvilje i en periode, hvor forhandlingerne om nye overenskomster for både stat, kommuner og regioner så stadigt mere fastkørte ud.

Mandag 3. december var et par hundrede af HK Stats tillidsrepræsentanter igen forsamlet. Denne gang i Nyborg. Nu for at se fremad, blandt andet mod de ok-forhandlinger, som skal afsluttes i foråret 2021. Dengang i marts lød parolerne ’En løsning for alle’ og ’Nok er nok’.

Godt en måned senere landede topforhandlerne i Forligsinstitutionen en aftale, som medlemmerne sagde god for med et rungende ja ved urafstemningen.

Læs også: 5 måneders kamp for løn og vilkår

Forløbet var præget af, at arbejdsgiverne tydeligvis ikke forstod lønmodtagernes krav og demonstrerede forbavsende ringe kendskab til hverdagen og dens udfordringer på en statslig arbejdsplads, sagde Rita Bundgaard, formand for HK Stat, til tillidsrepræsentanterne i Nyborg.

Om to år venter slaget om OK21, og til den tid skal arbejdsgiverne i Moderniseringsstyrelsen ikke være i tvivl om, hvilke problemer, HK’erne ønsker at få løst ved forhandlingerne, understregede hun på TR-konferencen:

- Da vi forhandlede om OK18, var der tydeligvis en større ubalance i krav og ønsker fra de to parter end nogensinde før. Arbejdsgiverne forstod ganske enkelt ikke vores krav og behov for ændringer. Det virkede, som om problemstillingerne var nye og ubekendte for dem, forklarede hun de mange tillidsrepræsentanter i salen på Hotel Nyborg Strand. Sådan skal det ikke være fremover, fortsatte hun:

- Peter (Raben, næstformand i HK Stat, red.) og jeg har en ambition om, at det skal være meget vanskeligt for Moderniseringsstyrelsen fortsat at sige: "Det billede kan vi ikke genkende", når vi rejser et problem og et krav, der skal løse det. Vi skal sammen, – og meget gerne sammen med de lokale arbejdsgivere – male billedet af hverdagens udfordringer og pege på de løsninger, som KAN og SKAL findes i OK21, sagde hun med eftertryk.

Rita Bundgaard lagde samtidig op til at presse statens arbejdsgiverkontor ved at rejse flere faglige sager, når der er grundlag for det.

- Hvis deres kendskab til jeres arbejdsliv skal ske gennem bunkerne af faglige sager, som rejses, så er det OK med mig, slog hun fast.

Og så var det tillidsfolkenes tur til at pege på områder, hvor der er plads til forbedringer i kommende overenskomster. Det skortede ikke på forslag ved bordene, hvor tillidsrepræsentanterne kunne byde ind med udfordringer og mulige løsninger inden for temaerne samarbejde, fritvalgs-modeller, løndannelse eller noget helt fjerde.

Det vil tillidsrepræsenterne gerne have – udpluk af forslag fra nogle få borde:

 •  Afskaf engangsvederlag, giv kun kvalifikationstillæg og funktionstillæg
 • Øg HK’ernes lønsum
 • Genindfør omsorgsdage til alle, og giv mulighed for at konvertere overskydende flextid til omsorgsdage, også til ældre, ikke kun til forældre til mindre børn

 

- Gør staten god igen - tidligere gik arbejdsgiverne op i at staten var en god arbejdsplads. Den var ikke lønførende, men med andre vedligeholdelsesfaktorer end løn gjorde man alligevel staten til en god arbejdsplads. Sådan er det ikke længere, lød det fra Jacob Leth Halldorsson, fællestillidsrepræsentant for HK og HK Samdata i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, der er en del af skatteforvaltningen, og ham, der fremlagde for sin gruppe. 

 

 

 • Vi skal have flere kolleger frem for flere konsulenter
 • På samarbejdsområdet er der brug for mere SKAL end KAN og BØR
 • Genopfind uddannelsesdagene (fri til uddannelse)
 • Få gang i fritvalgs-ordninger ved OK21 – og hæld alt muligt ind dem
 • Gør den 6. ferieuge til et reelt valg – og ikke til dage, man kan blive tvunget til at afholde
 • Flyt kompetencer og budget ud til lokale ledere ved lønforhandling
 • Sørg for at samarbejde på tværs mellem faggrupperne i et kontaktudvalg på arbejdspladsen – for at få ting igennem på SU-møderne
 •  Studentermedhjælpere:  Deres arbejde skal være studierelevant
 •  Studentermedhjælpere må kun udgøre X antal årsværk
 •  Studentermedhjælpere må max ansættes 1-2 år (nu 6 år, red.)
 •  Gør noget ved, at HK-stillinger overtages af AC’ere
 •  Flere lokale SU’er på geografisk opdelte arbejdspladser
 •  Væk med minipension
 •  Stop udlicitering

 

'Ny Løn' var et hedt emne ved mange borde, hvor flere TR'ere ønsker større råderum til arbejdsgiverne

Ved et af dem skilte et spørgsmål vandene:

Skal man indføre automatiske lønstigninger i stedet for forhandlede tillæg? Ja mente nogle.

Nej, sagde en anden.

- I min verden skal man yde noget for at få noget mere.