- Vi ser i øjeblikket en ny tendens i fratrædelsesaftaler, som vi gerne vil gøre vores medlemmer opmærksomme på, fortæller Inger Stranddorf, der er formand for HK Privat MidtVest.

 

Brev hvorpå der står fyret

 

Kan ikke rejse krav

 
Der er tale om såkaldte endelighedsklausuler, hvor der står, at den opsagte medarbejder skriver under på, at vedkommende ikke efterfølgende kan rejse krav – det kan eksempelvis være efter funktionærlovens paragraf 2b, der handler om godtgørelse for usaglig opsigelse, ligebehandlingsloven eller forskelsbehandlingsloven.
 
- Samtidig ser vi, at der i fratrædelsesaftalerne er listet en lang række punkter op – måske helt op til 10 – som den opsagte medarbejder umiddelbart skal tage stilling til. Det kan være, hvorfor man er opsagt, tilbagelevering af materialer, afvikling af restferie eller ny ferie eller ens arbejdsforpligtelse, altså om man skal arbejde i opsigelsesperioden eller er fritstillet, beretter Inger Stranddorf.
 
- Som sådan er der ikke noget ulovligt i det, men problemstillingen er, at man blander en opsigelse sammen med et aftalegrundlag i et og samme dokument. Når en medarbejder modtager en opsigelse, kan det føles som om, at verden ramler. Og så er man måske ikke umiddelbart i stand til at skulle tage stilling til de mange opstillede punkter, forklarer hun.
 
- Måske bliver medarbejderen endda i ét af punkterne stillet en ekstra månedsløn i udsigt, men i virkeligheden kan medarbejderen have ret til langt mere. Det kan også handle om overarbejdstimer, som medarbejderen kan have til gode. Men medarbejderen fraskriver sig at kunne rejse nogen som helst krav i den endelighedsklausul, som fratrædelsesaftalen bliver sluttet af med, fortæller hun.

 

Skriv ikke under

 
Inger Stranddorf råder medlemmerne af HK Privat MidtVest til ikke at skrive under på en fratrædelsesaftale, før de har søgt bistand hos deres fagforening.
 
- Vi anbefaler vores medlemmer kun at kvittere for, at de har modtaget opsigelsen, og så lade os kigge fratrædelsesaftalen igennem, inden de skriver under, siger Inger Stranddorf.
Artiklen er opdateret 07. december 2018

DU FÅR JURIDISK RÅDGIVNING OG RETSHJÆLP

Får du brug for det i forbindelse med dit arbejde, så er juridisk rådgivning og retshjælp en del af dit HK-medlemskab. Vi hjælper dig med at få løst konflikter med din arbejdsgiver og fører din sag hele vejen gennem retssystemet, uden at det koster dig ekstra. Vinder vi en retssag for dig, og får du tilkendt erstatning eller økonomisk kompensation, beholder du selvfølgelig alle pengene selv.