3 studerende, der sidder og laver en opgave

Det er en lederuddannelse med fokus på arbejdsmiljø, og den består af 6 moduler.
Tag alle moduler, eller udvælg netop dem, der har din interesse:

De 3 første moduler kan du tilmelde dig allerede nu. Arbejdsmiljø og arbejdsmiljøledelse udbydes fra efteråret 2019.

Uddannelsen udbydes i samarbejde med Lekon Rådgivning.

Sådan kan du finansiere uddannelsen 

Økonomien skal selvfølgelig også hænge sammen, mens du studerer.
Der er 3 muligheder for økonomisk støtte til efter- og videreuddannelse:

  • Omstillingsfonden
  • Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU)
  • Kompetencefonde

I perioden 2018 til 2021 kan du gennem omstillingsfonden søge op til 10.000 kr. pr. år til deltagerbetalingen. Du må ikke have en videregående uddannelse (her er der ikke som i AMU en forældelsesfrist for brug af en videregående uddannelse), du må ikke være selvstændig, og du skal være i job for at komme i betragtning.

For at få SVU skal du gennemføre 10 ECTS-point på 60 dage eller mindre. Du må ikke have en videregående uddannelse, du skal være fyldt 25 år, og du må ikke være folkepensionist, når du søger SVU. Her gælder reglen om, at en uddannelse kan være forældet. SVU-satsen er p.t. 516 kr. pr. dag, den studerende gives fri med løn til at studere. Beløbet tilfalder arbejdsgiver.

Nogle overenskomster rummer desuden mulighed for at søge støtte fra kompetencefonde til efter- og videreuddannelse. Hvilke muligheder, du har, afhænger af, hvor du er ansat.

Tilmelding til uddannelsen i arbejdsmiljø foregår via ErhvervsAkademi Sjælland - klik på linkene til de 6 moduler længere oppe for at læse mere og tilmelde dig.

Har du spørgsmål eller brug for hjælp og vejledning, så kontakt Kaj Reiter, konsulent hos ErhvervsAkademi Sjælland, på 5076 2669 eller kare@easj.dk.

Få overblik over uddannelsessystemet og alle mulighederne

Få mere at vide om økonomi og uddannelse