"Så er det op og i gang, gamle"... HK Privats nordjyske formand er utilfreds med, at lønmodtagere risikerer at skulle knokle, til de er 77 år

 

Oldeforældre på arbejdsmarkedet? Det giver ingen mening, skriver HK Privats nordjyske formand (stock photo: Colourbox)

Den støt stigende pensionsalder er et af Folketingets dårligste påfund. Det giver ingen mening, at en lønmodtager, som i dag er 18, skal arbejde til hun er 75 år. Eller at et barn, der er født i 2018, kan imødese at skulle arbejde, til hun er 77 år (kilde: Prognoser fra STAR, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering) *. De unge generationer i dag har samtidig ingen tillid til efterlønnen som alternativ, hvis de får behov for at stoppe tidligere med at arbejde. Kun syv procent af de 30-34 årige har tilmeldt sig efterlønsordningen (2016-seneste tal), ifølge a-kasserne, fordi de ikke har tillid til, at politikerne bevarer ordningen.

 

Også stillesiddende arbejde kan forhindre dig i at nå pensionsalderen

 

Fysisk nedslidning gør det umuligt for nogle grupper af arbejdsmarkedet at knokle videre, sådan som politikerne vil have os til. Det har der været talt meget om. Men hvad med den psykiske nedslidning, som vi heller ikke må se bort fra? Stress som belastningstilstand gør masser af lønmodtagere syge og måske resten af livet. Det betyder, at folkepensionen for mange er mere end kærkommen efter 40-50 år på arbejdsmarkedet. Hvad med det stillesiddende skærmarbejde, der er i kraftig vækst, fordi alt laves ved computeren? Det er lige så farligt for helbredet som rygning, har amerikanske forskere konkluderet. Ingen garanterer lønmodtagere med stillesiddende skærmarbejde mange år som pensionister, hvis de først kan stoppe på jobbet oppe i 70’erne. Måske er de faldet om af en blodprop for længst.

Alligevel har Folketinget vedtaget, at pensionsalderen skal følge levealderen opad.

Kirsten Estrup Madsen, formand for HK Privat Nordjylland: Folketinget må ændre lov om tårnhøj pensionsalder hurtigst muligt

Kirsten Estrup Madsen: Folketinget må i arbejdstøjet og vedtage ny lovgivning om pensionsalder allerede i 2019

 

Min løsning: Drop den gradvist højere pensionsalder og lad alle gå på pension som 65-årige.

Christiansborg må indse, at den højere og højere pensionsalder er både skadelig og forhadt. Så derfor må Folketinget i arbejdstøjet og vedtage ny lovgivning om pensionsalder allerede i 2019. Hvorfor vente til 2020 som planlagt og gøre en masse lønmodtagere både vrede og nervøse for fremtiden?

Lønmodtagerne skal have lov at høste frugterne af den stigende produktivitet og digitalisering af samfundet. Brug gevinsten på nedsat arbejdstid i det daglige og en fornuftig pensionsalder, så vi alle kan nyde at blive gamle sammen med vores partner, passe børnebørnene og nyde livet og interesserne.

 

*Note:  Folkepensionsalderen fra 2035 er skøn og skal først vedtages af Folketinget.