For socialt udsatte kan det være en stor hjælp, hvis der ryger en sms ind om morgenen inden en aftale på sygehus eller i kommunen.

Men den service og hjælp til udsatte kan nu være på vej ud.

Kommunale medarbejdere er blevet bekymret for, om de bryder EU's nye persondataforordning GDPR og de strammere krav, som ligger til håndtering af følsomme oplysninger.

For eksempler har gademedarbejdere i Aalborg Kommune nu droppet at sende den slags beskeder.

Særlige hensyn kan trumfe persondataloven

Ifølge Datatilsynet betragtet som usikker kommunikation – og derfor må de ikke bruges til at udveksle oplysninger, som antyder noget en borgers helbred eller sociale forhold.

Kun i helt særlige tilfælde, kan hensynet til en borgers situation overtrumfe persondataloven, men i så fald skal der laves udførlige notater om det i borgerens sag.