Konflikter på arbejdspladsen løser ikke sig selv. Her kommer de tillidsvalgte ofte ind i billedet, da de som regel sidder med nøglen til den værktøjskasse, som skal bruges til at reparere og forebygge konflikterne. Men frem for at fixe tingene for kollegerne, er der måske en vej, som giver endnu bedre løsninger. Og til at hjælpe de tillidsvalgte ind på den vej har HK skabt et uddannelsesforløb under overskriften 'Coaching i organisationer'.

Forløbet kører et par gange årligt og er blevet lidt af et tilløbsstykke for tillidsrepræsentanterne i hovedstadsområdet. En af dem, der blev færdig i maj i år har været færdig med uddannelsen i nogen tid er 61-årige Jette Adamsen, skolesekretær på Baltorpskolen i Ballerup og TR for kommunens 22 skolesekretærer/it-medarbejdere.

Coachinguddannelsen: Jette Adammsen

Jette Adamsen

Jette var meget i tvivl om hun, bl.a. på grund af sin alder, kunne gennemfører uddannelsen. Men i dag er hun lykkelig for, at hun gik i gang og gennemførte:

– Hver eneste dag har jeg enorm glæde af det, jeg lærte på uddannelsen. I kraft af den har jeg i dag en helt anden og mere åben spørgeteknik end før, hvor jeg oplever, at jeg faktisk kan påvirke nogen til at tænke i en anden retning og få kollegaen til at se på deres problem i et andet lys. På den måde ser jeg i dag flere kolleger, der selv tager bolden og løber med den, i stedet for at de, som de gjorde tidligere, skubber mig foran, siger hun.

Hun oplever også, at uddannelsen gør hende i stand til at klæde medarbejderne bedre på til selv at tage snakken om problemet med deres leder eller kolleger. Det er en stor fordel, fordi de både får en bedre varig dialog indbyrdes og samtidig forebygger konflikter.

– Færre konflikter betyder mere energi til arbejdsopgaverne og øget trivsel i hverdagen. Og jeg synes faktisk, at arbejdsmiljøet flere steder er blevet bedre, siger hun.

Refleksion skaber forandring

En anden tillidsrepræsentant, der her 4. december sluttede sin coachinguddannelse med et 12-tal, er Heidi Sauer, skolesekretær på Tinderhøj Skole og TR for de 19 skolesekretærer i Rødovre Kommune. Også hun har svært ved at få hænderne ned af bare begejstring for forløbet.

– Jeg fik ændret mit mindset 120 pct. Hvor jeg før følte, at jeg skulle levere et konstruktivt svar eller måske endda med løsningen, når en kollega kom til mig med et problem, der gør jeg nu det, at jeg i stedet læner mig tilbage og åbner op for en dialog. Blandt andet ved at vende det hele om og spørge, hvad hun selv mener, der skal til for at løse hendes problem. På den måde er det ikke mig, der dikterer svaret, men hende selv der kommer på banen. Og det giver ofte bedre resultater, siger hun.

For Heidi Sauer går den gode coachende adfærd ud på at være i stand til at få en person til at ændre en nuværende tilstand til en ønsket tilstand. Og det sker ved, at hun lytter aktivt og stiller de spørgsmål, der både er nysgerrige, udfordrende og virkningsfulde. På den måde får hun sat en refleksion i gang, som ender op med, at den anden person efterhånden finder svarene selv. Det er i refleksionen at forandringen sker, som hun påpeger.

Som Heidi ser det, kan det hun har lært på uddannelsen, bruges i alle sammenhænge.

– For mig har det været lige så meget personlig udvikling, som det har været at lære at coache. Og jeg bruger det hver eneste dag. Både over for mine børn, mine kolleger og chefer. Jeg har altid været en fix'er, men det er simpelthen så fedt, at jeg ikke behøver at være det mere, fordi jeg nu er i stand til at få andre til at tage ejerskab for processen, siger hun.

Tager tid at aflære gamle vaner

Både Jette Adamsen og Heidi Sauer erkender, at det er en lang proces at få aflært gamle vaner og måder at tænke og agere på. Og de ved også, at de kun er på vej.

Coachinguddannelsen: Heidi Sauer

Heidi Sauer

Når der er noget, man gerne vil ændre, skal man gøre det rigtig mange gange, før den sidder der. Jeg kommer stadig til at stille lukkede spørgsmål, men så skynder jeg mig bare at finde tilbage i spørge- og lyttepositionen, siger både Heidi og Jette og understreger, at det er samtalerne og erfaringen, der gør, at man bliver bedre efterhånden.

Begge tillidsrepræsentanter vil gerne benytte lejligheden til at anbefale coachinguddannelsen til alle tillidsvalgte og arbejdsmiljørepræsentanter. Blandt andet fordi de oplever, at den både har lettet dem enormt i deres TR-rolle, foruden at de føler sig mere anerkendt. Og specielt Jette vil gerne tilføje, at alder absolut ingen hindring er. Det er bare om at komme i gang, lyder det fra de to kvinder.

 

Fakta om uddannelse i Coaching i organisationer

Kravet til deltagelse er, at du skal være tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant eller bestyrelsesmedlem.

Uddannelsen består af 2 moduler á 4 dages varighed plus 1 modul à 3 dages varighed. Hertil kommer en projektopgave, som der arbejdes med imellem modulerne. Endelig skal der bruge 1 dag til eksamen.

Uddannelsen giver 10 ECTS point og er på akademiniveau.

Det lærer du bl.a.:

 • Hvad er coaching, og hvad kan det bruges til?
 • Coaching i en organisatorisk kontekst
 • Multivers
 • Forskellige spørgeteknikker
 • Forskellige coachingteknikker
 • Aktiv lytning
 • Fokus på rollen som coach og som fokusperson
 • Ledelsesbaseret coaching
 • Organisationsforståelse
 • Etiske spilleregler/grænser
 • Eksamensforberedelse