Bedre kommunikation på arbejdspladsen. Ja, hvem vil ikke gerne have det. Det ville i hvert fald over 200 tillidsrepræsentanter, som 26. november var mødt op i HK Kommunal Hovedstaden til et dagslangt TR-møde, hvor et foredrag med denne overskrift var på dagsordenen.

Til at fortælle om 'Bedre kommunikation på arbejdspladsen' stod på scenen skuespiller, instruktør og meget andet, Niels Anders Thorn. Med egen krop og stemme fik han synliggjort for alle, hvordan man kommunikerer med både tydelighed, gennemslagskraft og autenticitet. Over halvanden time fik han i den grad opmærksomhed fra tillidsfolkene, som både fik gode grin, stor alvor og sjove øvelser med på vejen.

– Hvis vi vil kommunikere godt, er vi som udgangspunkt nødt til at få folk til at slappe af og føle sig godt tilpas, så de tør åbne op og tage kontakt med os. Det skal ske på et ubesværet følelsesmæssigt plan. Først da kan vi skabe en reel ligeværdig relation, hvor vi ikke spiller roller for hinanden, sagde Niels Anders Thorn og understregede, at kommunikation drejer sig om, hvor åbne eller lukkede vi fremstår over for hinanden.

Niels Anders Thorn          

Kommunikation betyder at dele noget

Hans gode råd til, hvordan man fremstår åben handler om kropssprog – om at rette sig op og skyde brystet frem. Det handler om øjenkontakt, om hænder og arme, som skal slappe af og 'tale' naturligt med, om at trække vejret roligt og om at smile. Og så skal man også være obs på påklædning, tatoveringer og piercinger. Desuden mindede han om, at ordet kommunikation på latin betyder at dele noget – ikke at levere noget.

– Hvis vi vil have noget godt ud af mødet med et andet menneske, er vi nødt til at slippe vores behov for at hænge fast i det, vi tror er rigtigt. Vi skal være til stede og lytte. Det er meget vigtigt, lød det fra Niels Anders Thorn, som bl.a. er kendt fra 'Forbrydelsen', Lærkevej, Nicolai & Julie, Strisser på Samsø og Nattevagten.

Under sit foredrag for tillidsrepræsentanterne pillede han kommunikationens DNA fra hinanden og oversatte det til redskaber, alle kunne tage med sig hjem og bruge både professionelt og personligt. Og han sluttede med et spørgsmål til salen om, hvordan foredraget fremadrettet vil påvirke dem.

Det stillede vi videre til to af tilhørerne.

Pia Andersen, TR på Lungemedicinsk Afd. på Nordsjællands Hospital i Hillerød:

”For mig er det noget med at have en bevidsthed om, hvordan jeg går ind i samtalen og får skabt den gode kommunikation. Og bevidstheden om, at det også er mit ansvar – uanset om det er et medlem, en leder eller en anden, jeg sidder overfor.

Definitionen på god kommunikation er i min optik åbenhed, tryghed og afslappethed. Det tænker jeg over hver dag. Ikke mindst når jeg har de lidt sværere samtaler, fx med en kollega, der skal til sygefraværssamtale. Problemet er, at god kommunikation tager tid. Og det er noget af det, jeg tager med herfra i dag, at jeg vil være mere opmærksom på at få skabt de nødvendige tidshuller, så jeg kan være til stede og lytte, når det er påkrævet. Det er svært i en presset hverdag, men her må jeg lære at holde fast i, at der er kolleger, der kan tage over. For du får ikke god kommunikation ud af at sige 'jeg har lige fem minutter', eller 'jeg skal være ude af døren til møde om 10 min.' Så er det bedre at sige, jeg har god tid om halvanden time.

Jeg kan godt mærke, når kommunikationen lykkes. Det er blandt andet der, hvor tiden forsvinder fuldstændig, fordi man bliver nysgerrig på hinanden, og der, hvor man pludselig indser, at man lige har siddet og talt med det her menneske i halvanden time. Det er fantastisk, og noget man kan lære en masse af.”

Jesper Hansen, TR i Center for Miljøbeskyttelse, Københavns Kommune:

– God kommunikation interesserer mig meget, fordi jeg arbejder med klagesagsbehandling i kommunen, fx klager over støj fra virksomheder. Derfor har jeg hyppig kontakt med både borgere og virksomheder. Og her er resultatet meget afhængig af den måde, man møder dem på og taler med dem på. Jeg tænker blandt andet meget over det med ligeværdighed i relationen. Så når jeg står over for det lille værtshus på Østerbro, som naboerne har klaget over, så skal jeg ikke komme med en anklagende attitude og stikke dem regelsættet op i ansigtet, men være åben, lytte og prøve at sætte mig ind i situationen set også fra værsthusejerens side. Han vil gerne fortælle om udfordringerne ved den daglige drift, og det kan man sige er lige meget, for han har jo overtrådt nogle regler. Ja, men hvis jeg gerne vil have ham til at ændre adfærd, er jeg nødt til at lytte og tage snakken. Man er nødt til at møde både borgerne og virksomhederne, hvor de er. Så god kommunikation er rigtig vigtig. For jeg har tit oplevet, at dårlig kommunikation kan gøre problemerne større end de er.

Niels Anders Thorn

Fotos: Dan Christensen