Eniro-medarbejdere

- Det er forskelligt, hvad der udgør en stor arbejdsbyrde, så jeg assisterer med at regulere arbejdsmængden og prioriterer, hvad vi skal bruge vores ressourcer på, fortæller Helle Søderlind, tv., som er daglig leder for (fra venstre) Lone Merrild, Pia Sørensen, og Pia Dahlen. Foto: Lisbeth Holten.

Pia Sørensen, Pia Dahlen, Lone Merrild og Helle Søderlind kender hinanden særdeles godt. De har nemlig sludret over frokosten dag ud og dag ind i et kvart århundrede. Tre af dem har fejret 25-års jubilæum, og deres leder nærmer sig med hastige skridt. Tilsammen har de arbejdet i Eniro i 118 år. 

Medievirksomheden Eniro tilbyder annoncering til en bred vifte af medier, heriblandt Google, Krak og De Gule Sider. Virksomheden ser det som sin fornemmeste opgave at passe på de medarbejdere, som holder hjulene i gang.
De fire Eniro-ansatte kan hurtigt blive enige om, at deres arbejdsplads har knækket koden til høj trivsel og et godt psykisk arbejdsmiljø, hvor for stort arbejdspres og stress bliver håndteret.

Det er langtfra tilfældet på alle arbejdspladser, viser en undersøgelse, som analyseinstituttet Epinion har foretaget blandt 1.919 medlemmer af HK/Privat. Mange oplever et for stort arbejdspres, som ledelsen ikke tager alvorligt.
Medarbejderne understreger alle, at de har meget at takke Helle Søderlind, deres daglige leder, for.

- Jeg har svært ved at sætte en finger på noget negativt ved Helles måde at være leder på, siger Pia Sørensen, der er grafiker.
- Hun er rummelig. Og ser sine medarbejdere som de hele mennesker, vi er.

Omvæltninger tackles i fællesskab 
Og netop disse lederegenskaber er medvirkende til, at Pia Sørensen, Pia Dahlen og Lone Merrild ikke holder sig tilbage med at adressere et for stort arbejdspres, når de er udsat for det. I visse perioder har de mere travlt, end hvad godt er, på grund af organisationsændringer eller nye opgaver, som skal løftes. Og med et højt arbejdstempo følger det øgede pres. Deres leder hjælper dem med at komme det til livs.

- I kølvandet på en organisationsomlægning sidste år kunne jeg ikke overskue mine mange forskellige opgaver, fortæller Pia Dahlen. Hun er Change Manager og arbejder med at forbedre kunde- og brugerdata.
- Helle fik mig til at se mit arbejde i et helikopterperspektiv. Hun fordelte ansvaret ud på flere kolleger og prioriterede mine opgaver, fortsætter hun.
Lone Merrild, som også er Change Manager og afdelingens arbejdsmiljørepræsentant, tog fat i sin leder, da hun skiftede arbejdsområde og skulle lære at begå sig i et online-system.
- Jeg var så påvirket af den store omvæltning, at jeg var klar til at kaste håndklædet i ringen. Helle fortalte mig, at det var en naturlig reaktion på en forandringsproces. På den nye platform var der nemlig en masse nyt, jeg skulle sættes ind i. Men med Helles støtte og de rette værktøjer blev arbejdspresset mindsket, fortæller hun.

Lone Merrild har ad flere omgange følt sig hårdt spændt for. På et tidspunkt i en sådan grad, at hun var på nippet til at udvikle stress.
- Jeg havde ikke selv været god til at lytte til min krops signaler, men Helle spottede nogle symptomer og fik mig til at indse, at jeg var overbebyrdet. Der blev skåret ned på min arbejdsmængde, og opgaver blev uddelegeret, fortæller hun og tilføjer:
- Hvis du ikke tager vare på dig selv, så er det vigtigt, at andre er opmærksomme på dig.

Succes afhænger af trivsel
Helle Søderlind har ansvaret for 19 medarbejdere i sin afdeling, der blandt andet arbejder med databearbejdning og opsætninger af hjemmesider. Hvis du spørger hende selv, så skal noget af æren for medarbejdernes høje trivsel tilskrives den arbejdskultur, som Eniros tidligere ledelse har lagt grundstenene til.

I virksomheden er der højt til loftet og plads til at være et helt menneske, som en gang imellem møder på arbejde i dårligt humør eller oplever modgang i livet.
- Vi har respekt for den enkelte medarbejder. Og vi rummer og støtter hinanden. Hvis du har brug for at tale om din skilsmisse, så lægger kollegerne ører til. På den måde får du mere overskud til at fokusere på arbejdet, mener lederen.
Eniro vægter hensynet til medarbejderne og deres ve og vel højt. Deres filosofi er, at en succesfuld forretning hænger sammen med medarbejdernes trivsel. De investerer penge i uddannelse og kompetenceudvikling til ledere, idet de ser god ledelse som værende afgørende for det psykiske arbejdsmiljø.

Backuppen træder til
På et lavpraktisk plan gør Helle Søderlind en aktiv indsats for at forebygge for stort arbejdspres. Blandt andet sørger hun for at komme rundt til alle teams på daglig basis.
- På morgenmøderne laver jeg forventningsafstemning med medarbejderne. Alle ved, at leverancerne til kunderne har førsteprioritet. Men det er forskelligt, hvad der udgør en stor arbejdsbyrde, så jeg assisterer med at regulere arbejdsmængden og prioriterer, hvad vi skal bruge vores ressourcer på, forklarer lederen.

Helle er den intuitive leder, som har det store overblik. Og det er noget, som de tre medarbejdere sætter pris på.
- Vi underretter hver især Helle om, hvilken opgave vi sidder med, og hvor lang tid den tager. Hun vurderer så, hvad der er mest væsentligt at tage sig af først, og hvad der kan skubbes, siger Pia Dahlen.
Desuden har alle medarbejdere en backup i tilfælde af, at de er ved at drukne i arbejde. Ifølge Lone Merrild er rollefordelingen i afdelingen klar.
- Vi behøver aldrig at bekymre os om, at opgavebunken vokser, for vi er godt organiserede. Hvis vi rækker hånden ud efter hjælp, så sker det automatisk, at opgaverne bliver overdraget til en kollega med et vist kendskab til vores område.

Relationer giver tryghed
Som medarbejder hos Eniro er det ikke nemt at isolere sig. Alle sidder i ét storrumskontor uden døre og vægge og arbejder tæt sammen. De er afhængige af hinanden i alt, de foretager sig, og har et fælles mål.
Rammerne skaber rum for kommunikation på tværs af medarbejdere, ledelse og andre afdelinger, mener Lone Merrild.

- De har en positiv effekt på både det faglige samarbejde og det sociale samspil. Vi kommer ind på livet af hinanden. Der opstår en hyggelig pingpong og indforståethed.
Især Pia Sørensen, Pia Dahlen, Lone Merrild og deres leder har et indgående kendskab til hinanden set i lyset af, at de i årenes løb har fået opbygget nogle stærke relationer.
- Vi kan hurtigt læse hinanden. Hvis du får et svar fra en kollega, som du studser over, så spørger du: ”Er du okay?”, fortæller Pia Dahlen.

Relationerne giver en tryghed, lyder det enstemmigt. De er en forudsætning for tillid og god kommunikation.
- Vi ved, at vi kan tillade os at sige alt til hinanden, uden at det bliver taget ilde op. Meget griner vi bare af. På den måde rydder vi mange misforståelser af vejen og undgår fnidder og konflikter. Der kan godt ryge en finke af panden, men så vender vi hændelsen efterfølgende og får renset luften, understreger Lone Merrild.