Udsatte ledige, der har været væk fra arbejdsmarkedet i mere end et år, skal hurtigt ud i lokale virksomheder sideløbende med, at man løser deres sociale problemer. Det virker, viser beskæftigelsesministeriets evaluering af projektet, ’Jobfirst’, som godt 5.000 borgere fra i alt 15 kommuner har deltaget i.

I den mere traditionelle tilgang har man adskilt indsatserne og først fokuseret på at løse sociale problemer for derefter at koncentrere sig om at få borgeren i job.

Evalueringen viser, at 19 procent af kontanthjælpsmodtagerne i projektet har været i job og fået løntimer for det mod 12 procent i den kontrolgruppe, der har modtaget en traditionel indsats.

Del af international trend

Ifølge arbejdsmarkedsforsker og professor ved Aalborg Universitet Flemming Larsen er projektet en del af en international trend, der ifølge professoren har vist sig at have overraskende stor effekt.

- Det er den erfaring, man bygger videre på i det her forsøg. Der behøver ikke at være en trappemodel, hvor borgeren først skal være klar, og så kan de komme i job. Der kan være en pointe i at placere folk i en virksomhed fra start af, siger Flemming Larsen til Altinget.dk.

Arbejdsfællesskab giver parathed

I Haderslev Kommune har arbejdsmarkedschef Lotte Nielsen ved selvsyn konstateret effekten af den nye tilgang, og kommunen implementerer nu tankegangen fuldt ud i sin indsats over for de mest udsatte ledige.

- Vi kan ikke gøre dem arbejdsmarkedsparate via sociale eller andre indsatser. Arbejdsmarkedsparatheden kommer først, når de kommer ud på en virksomhed og på egen krop oplever, at de kan noget og kan indgå i et arbejdsfællesskab, lyder det fra Lotte Nielsen i Altinget.dk.

Artiklen er opdateret 12. december 2018