HK Østjylland har gennem flere år kritiseret kommunen for at sende så mange ledige i virksomhedspraktik i detailhandlen, at det er blevet næsten umuligt for ledige butiksassistenter at få et ordinært job. Men nu er det slut i Aarhus Kommune. På byrådsmødet i aftes blev det vedtaget, at kommunen fremover kun sender ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere i virksomhedspraktik i detailhandlen.

- Jeg var til stede i byrådssalen, da politikerne vedtog forslaget, og det var et stort øjeblik. Med politikernes beslutning er der nu åbnet op for, at de 150 ledige butiksassistenter, der er medlem af HK Handel Østjylland, måske kan få et ordinært job, så de kan forsørge sig selv. Det er en rigtig god julegave, siger formand for HK Handel Østjylland, Cliff Præstegaard.

Cliff Præstegaard

Cliff Præstegaard, formand for HK Handel Østjylland. Foto: Brian Rasmussen

I Aarhus Kommune er der de seneste år løbende sendt op mod 700 ledige i virksomhedspraktik i detailhandlen pr. kvartal. En ordning, der er fuldt lovlig, men har haft den konsekvens, at det har været mere end almindeligt svært for butiksassistenter at få ordinær ansættelse.

- En ting er, når danske lønmodtagere skal kæmpe mod fx østeuropæisk arbejdskraft. Det er svært. Men det er virkelig svært, når de jobsøgende er i konkurrence med gratis arbejdskraft sendt ud af kommunen. Derfor er vi meget tilfredse med, at Aarhus Kommune nu ændrer praksis, siger Jesper Thorup, formand for HK Østjylland.

Jesper Thorup

Jesper Thorup, formand for HK Østjylland. Foto: Brian Rasmussen

Virksomhedspraktik i detailhandlen bliver benyttet af kommuner i hele landet, og derfor vil HK nu arbejde for at få flere kommuner til at følge eksemplet fra Aarhus.

- Hvis vi regner virksomhedspraktikanternes arbejde om til løn, så svarer det nogenlunde til, at de to største spillere i detailbranchen får leveret gratis arbejdskraft for 1 milliard kroner hvert år. Et beløb, der slet ikke står mål med resultaterne, siger Cliff Præstegaard.

Tal fra det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) i Østjylland viser, at det kun er mellem 16 og 17 procent af de personer, der har været i virksomhedspraktik, der er i ordinær beskæftigelse 1 år efter praktikken. Dette er tilfældet uanset, om der er tale om virksomhedspraktik i en offentlig eller privat virksomhed. Samtidig viser tal, at 22,8 procent af medlemmerne i HK Østjylland, der færdiggjorde uddannelsen som butiksassistent i sommer, uddannede sig til ledighed.

- Vi ved fra tillidsrepræsentanterne og andre af vores medlemmer, at den arbejdskraft, som virksomhedspraktikanterne leverer hver dag, ikke kan undværes i butikkerne. Varerne skal jo pakkes ud og stilles på hylderne. Så vi har en klar forventning om, at kunderne fremover vil møde ansatte i ordinære job, når de handler ind i det lokale supermarked, siger Cliff Præstegaard.

HK Østjylland vil nu orientere alle tillidsrepræsentanter om byrådets beslutning og bede dem holde øje med, at det fremover alene er ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, der kommer i virksomhedspraktik.

- Vi hilser det meget velkommen, at Aarhus byråd har haft modet til at gøre op med en praksis, der har haft meget uheldige konsekvenser for vores medlemmer. Nu handler det om at få de mange ledige i arbejde, og det hjælper vi naturligvis gerne med at finde løsninger på, siger, siger Jesper Thorup.

For yderligere information kontakt Cliff Præstegaard, mobil 2628 2974 eller Jesper Thorup, mobil 2845 5405