Vi har for eksempel netop afsluttet en arbejdsskadesag, der landede på 1,2 millioner kroner efter fire år. Havde vi ikke været vedholdende, så havde arbejdsgiverens forsikringsselskab afvist sagen

Er du i tvivl om, hvad der er arbejdsskader, arbejdsulykker eller erhvervssygdom – og om du er ramt? Så kan det være en god idé at få sat ord på, for eksempel i samarbejde med HK, hvor dit medlemskab giver dig ret til bistand. For selvom det er helt enkelt, at alle arbejdsskader bør anmeldes, så er det stadig et komplekst område, der kan være svært at gennemskue:
 
   - Kontakt os endelig, hvis du har nogle tanker om, hvad der kan lægge bag, at du har fysiske problemer eller problemer med stress. Også fordi det kan være nyttigt, kan ændre sager og være med til at få dem anerkendt, når vi er på. Du er samtidig sikker på, at du på et tidligt tidspunkt får sat en proces i gang. 
 
   - Vi har for eksempel netop afsluttet en arbejdsskadesag, der landede på 1,2 millioner kroner efter fire år. Havde vi ikke været vedholdende, så havde arbejdsgiverens forsikringsselskab afvist sagen, men vi bider os fast og har advokater, der kan hjælpe og støtte vores medlemmer, fortæller Helle Bjerregaard Madsen fra HK Midt’s faglige afdeling. Hun er samtidig en del af afdelingens arbejdsskadeteam.
 
Rygsmerte

 

Kan handle om millioner af kroner

Et andet af teamets medlemmer, Tina Hansen, glæder sig over, at der kommer fokus på, hvad HK kan tilbyde medlemmer, der er ramt af arbejdsskader – eller er i tvivl om, hvordan de skal forholde sig:
 
   - Jeg synes, vi er rigtigt gode til at spotte, når medlemmerne har problemer omkring arbejdsskader, og vi er gode til at sparre med hinanden. Generelt kan vi rigtigt mange ting på området, som vores medlemmer kan bruge, når det gælder arbejdsskader. Det er der desværre for mange medlemmer, der ikke er helt klar over. Det gælder for eksempel vores mulighed for at få en vurdering fra vores lægekonsulent i HK. Vi kan også, hvis det er nødvendigt, anke en sag til Ankestyrelsen, hvis vores lægekonsulent vurderer, at der er tvivl i forhold til Arbejdsskadestyrelsens tolkning af de lægefaglige dokumenter i en sag. I værste fald, og hvis vores advokater vurderer, at det er nødvendigt, så kan vi desuden vælge at stævne Ankestyrelsen, fortæller Tina Hansen og understreger:
 
   - Vi har meget fokus på det her område, fordi det er så stort og komplekst. 
 
Hendes kollega Camilla Banke Rasmussen tilføjer:
   - Arbejdsskader er et område, der kræver en del specialisering. For det her kan potentielt handle om millioner af kroner for medlemmerne. Derfor er vi også løbende på kurser, så vi hele tiden er gode til at spotte og håndtere de her sager, når medlemmer henvender sig, siger Camilla Banke Rasmussen. 
 
Læs mere om arbejdsskader: www.hk.dk/raadogstoette/arbejdsmiljoe/arbejdsskader  
 

”Det er jo bare stress…”

Et af de områder, hvor Helle, Tina, Camilla og Kati, der også er en del af holdet, oplever problemer er omkring det psykiske arbejdsmiljø:
 
   - Hvis jeg har ti sager, så er otte af dem stressrelaterede lige for tiden. Mange sidder med en fornemmelse af, at ”…det her er nok min egen skyld”, når det gælder stress og psykisk arbejdsmiljø, men der er ofte en forklaring. Det kan skyldes uhensigtsmæssig tilrettelæggelse af arbejdet. Eller det kan være en chef, der opfører sig, som man ikke bør opføre sig over for sine medarbejdere. ”Skulle jeg have sagt fra…”, ”Jeg er nok lidt oversensibel…” eller ”Hun mente det nok ikke så hårdt, som det lød…” er nogle af de kommentarer, vi hører fra medlemmer, der er i tvivl om, hvordan de skal vurdere deres egen situation og oplevelser. ”Jeg er jo bare gået ned med stress…”, hører vi også, men nej: Du er syg af stress og har fysiske symptomer på det, fortæller Tina Hansen, mens Camilla Banke Rasmussen fortsætter:
 
   - Vi siger i samtalerne med disse medlemmer, at de handler helt rigtigt ved at kontakte os. Du skal ikke presse dig selv. Det er trods alt bare et arbejde”. Det handler også om, at vi skal være bedre til at skelne imellem den stress, der skyldes, at der er travlt på arbejde eller den stress, du bliver syg af. Ordet stress bliver desværre brugt lidt i flæng af os alle. Det betyder, at folk med mere tung stress måske undervurderer det lidt, fordi ”…det jo bare er stress”. Der er forskel på stress og så på en periode med travlhed, og det kan være et problem, at vi bruger begrebet så bredt, hvis det afholder nogen fra at erkende, at de bør gå videre med deres problemer, selvom de både fysisk og psykisk er hårdt ramt af den arbejdsrelaterede stress, siger Camilla:
 
   - Det er vores store mål at få vores medlemmer til at anmelde alle de psykiske, arbejdsrelaterede stress-sager, så vi får stress anerkendt som en erhvervsbetinget lidelse og får den på erhvervssygdoms-listen. Vi SKAL have den på! Det sker ikke morgen, men vi arbejder hårdt for det hver eneste dag. Netop derfor er det så vigtigt, at vi hører om alle arbejdsskader og har det reelle billede af problemet.

Det er vores store mål at få vores medlemmer til at anmelde alle de psykiske, arbejdsrelaterede stress-sager, så vi får stress anerkendt som en erhvervsbetinget lidelse og får den på erhvervssygdoms-listen. Vi SKAL have den på!

 

Fra kommunesammenlægningen og frem

Helle Bjerregaard Madsen oplevede allerede i 2007 en stigning i arbejdsskadesager omkring det psykiske arbejdsmiljø. Det var der en helt konkret forklaring på:
 
   - Det er min oplevelse, at vi her i HK så stigende problemer på området efter kommunesammenlægningen i 2007, fordi så mange kommuner blev lagt sammen på nye arbejdspladser, hvor det hele rodede. Hvor der var tvivl om, hvem der var chefen. Og tvivl om, hvordan tingene skulle organiseres. Det var hårdt for vores medlemmer, og der så vi mange anmeldelser, der dog ikke blev anerkendt.
 
   - I dag hører vi lignende fra rigtigt mange HK-arbejdspladser, fordi der er skabt et arbejdsklima og –miljø, hvor du hele tiden skal være fit for fight, være på og præstere konstant. Og kan du ikke det, så er der faktisk nogen, der bliver syge af det. Det er lidt skræmmende, at det faktisk også er ret unge mennesker, der kommer med de problemer og skaber et kæmpepres for sig selv. Det er bekymrende, siger hun.
 
 

Det starter med den gode snak 

   - Hvis du har været ude for en ulykke eller andet på arbejdspladsen. Eller hvis begynder at tænke ”…nu har jeg gået sygemeldt i lang tid med nakkeproblemer” eller har gået rundt med en tennisalbue, der begynder at drille. Og fornemmer du, at det er på grund af arbejdet? Så kontakt os, hvis går med de tanker, og tag en snak med os. Brug os som sparringspartner, og så hjælper vi med at vurdere på og gennemskue tingene, lyder opfordringen fra Helle Bjerregaard Madsen og resten af arbejdsskadeteamet hos HK Midt, mens Camilla runder af med at sætte ord på, hvorfor det er givende for teamet at hjælpe medlemmer med deres arbejdsskadesager:

Brug os som sparringspartner, og så hjælper vi med at vurdere på og gennemskue tingene

   - Det er det, fordi medlemmerne går herfra og allerede der føler en stor lettelse, fordi vi har fået spiralen til at gå i en anden og mere positiv retning. Der er selvfølgelig også hårde sager, hvor vi kæmper, men ikke kan gøre noget, men jeg synes, vi gør en forskel hver dag.