Det var ikke i orden, at Kalundborg Kommune indførte retningslinjer, som forhindrede kommunalpolitikere i at besøge institutioner i forbindelse med en valgkamp,

Det fremgår af en afgørelse fra Ankestyrelsen.

Kalundborg havde nemlig udstedt et dekret, der afskærer de enkelte medlemmer af kommunalbestyrelsen fra at besøge kommunens institutioner i de sidste fem måneder før et valg, fordi disse ikke skulle bruges som politisk platform op til et valg - kun officielle besøg, hvor kommunen er vært, er tilladte.

Byrådsmedlemmer har ret til indflydelse

Og institutioner skal her forstås ret bredt, dvs kommunens administrationsbygninger, dagtilbud, skoler, fritidstilbud, botilbud til voksne, beskæftigelses-, fritids- og aktivitetstilbud til voksne samt bygninger eller områder, hvor kommunens ansatte varetager opgaver i forhold til borgere.

Men Ankestyrelsen slår fast, at der IKKE kan fastsættes regler, der afskærer medlemmer fra at besøge kommunens institutioner som led i deres hverv.

Grundprincippet er nemlig, at sådanne retningslinjer er i strid med byrådspolitikeres ret til at øve indflydelse på kommunens anliggender.