Selv om der har været flere tilfælde af sjusk med CPR og borgerens data, så har et flertal blandt borgerne stadig tillid det offentliges brug og håndtering af data.

Det står klart i den Dansk IT og Rambølls store undersøgelse ”IT i praksis”.

Den generelle tillid er nemlig ok kørende.

Godt halvdelen udtrykker generelt tillid til det offentlige, men lige knap hver fjerde har dog ikke tillid til den måde det offentlige omgås borgernes data på.

Men hvis der spørges til borgeres seneste møde med en myndighed, så ryger tillid og tilfredshed op på 65 procent.

Vigtigt at følge udviklingen i tillid

Den høje tillid viser sig ved, at et stort flertal i befolkningen accepterer, at myndigheder deler deres data – hvis det skaber en bedre sammenhæng i det offentlige for borgeren.

I rapporten lyder vurderingen derfor, at de offentlige myndigheder står over for en stor opgave i at opretholde og forbedre tilliden mellem borgere og myndigheder. 

- Man bør systematisk følge udviklingen i forhold til tillid og undersøge, hvad der understøtter borgernes tillid til det offentliges dataanvendelse, og hvad der kan udfordre den, hedder anbefalingen i rapporten fra Dansk IT.