Eksem er den arbejdsbetingede sygdom i Danmark, som hyppigst bliver anerkendt. Håndeksem bliver ofte kronisk, og det har stor betydning både for den enkeltes privat- og arbejdsliv, for arbejdspladsen og for samfundet - blandt andet fordi det ofte medfører øget sygefravær, øger risiko for arbejdsløshed og øger behovet for omskoling.

Resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen ’Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark’ viser, at 22 procent af deltagerne (beskæftigede lønmodtagere) i undersøgelsen har hudproblemer, og 23 procent har våde og fugtige hænder i mindst en fjerdedel af arbejdstiden. Tallene har været stort set uændret i perioden 2012-2016. I samme periode har der været en mindre stigning i andelen, som har hudkontakt med kemikalier mindst en fjerdedel af arbejdstiden fra 15 procent til 17 procent.

På dette gå-hjem-møde sætter Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) sammen med dermatologer og arbejdsmedicinere fokus arbejdsbetinget eksem og forebyggende tiltag.