Deltagere ved en konference

Dertil kom en masse input til klubarbejdet og netværk mellem tillidsrepræsentanter (TR) med det formål at få stærkere relationer på tværs og lære af hinanden.

Men hvorfor er det vigtigt med en årlig TR-konference? Det spørgsmål svarer Michael Rosenberg, formand for HK Kommunal Sjælland på:

- Det er afgørende for os i bestyrelsen, at vores TR er klædt på til den opgave, de er valgt til at løse. Man befinder sig i et krydspres mellem ledelsen og kollegerne. Det kan være en vanskelig position, og det kræver, at man har nogle værktøjer at trække på, og at man har et netværk af andre TR, man kan dele erfaringer med.

Ifølge Michael Rosenberg er det bestyrelsens erfaring fra de seneste år, at HK Kommunal Sjælland kan komme endnu tættere på medlemmerne. Især forløbet omkring OK18 (overenskomstforhandlingerne på det offentlige område i foråret) viste, at mange medlemmer gerne vil engagere sig og bidrage aktivt til det faglige arbejde.

- Under OK18 tror jeg, at vores medlemmer virkelig fik øjnene op for, at overenskomsten betyder noget. Det blev helt tydeligt, at hvis vi ikke står sammen og kæmper for vores rettigheder, så kører arbejdsgiverne os over. Det engagement skal vi have frem – også nu, hvor overenskomsterne er landet. Derfor er det vigtigt for os i bestyrelsen at understøtte TR i det løbende samarbejde med medlemmerne, siger Michael Rosenberg.

Lene Hansen er fællestillidsrepræsentant for HK’erne i Solrød Kommune og har 30 år i bagagen som tillidsrepræsentant. For hende er det vigtigt at deltage i TR-konferencer og andre arrangementer, når det kan lade sig gøre.

- Jeg er en af dem, der altid reserverer tid i kalenderen, når HK Kommunal inviterer. For mig er det vigtigt, at man som TR deltager i de arrangementer, der er – både for at få faglige input, men ikke mindst for at netværke, fortæller Lene Hansen.

Ifølge Lene handler netværk både om TR-arbejdet og om de opgaver, man sidder med i det daglige. Hun fortæller, at det betyder noget at få sat ansigter på hinanden. På den måde er lidt nemmere at tage kontakt til hinanden efterfølgende, hvis man har brug for hjælp eller sparring.

Det er Majbrit Zibrandtsen enig i. Majbrit er tillidsrepræsentant på Jobcenter Holbæk og har været TR i 5 år.

- Jeg deltog i TR-konferencen for at netværke og for at få faglige input fra HK Kommunal. Især den del, der handlede om fastholdelse af syge kolleger var relevant for mig, fordi sygefraværet er noget af det, vi arbejder med hos os. Ligesom på mange andre arbejdspladser har vi kolleger, der bliver syge med stress. På TR-konferencen fik jeg nye input til at arbejde med sygefraværet, og jeg fik delt erfaringer med andre TR, der har samme udfordringer, siger Majbrit Zibrandtsen.

Målet med konferencen var for bestyrelsen i HK Kommunal Sjælland, at TR kunne tage hjem på arbejdspladsen med værktøjer og viden, de kan bruge i hverdagen. Og med et ejerskab til det faglige arbejde i HK Kommunal og en følelse af fællesskab.

Michael Rosenberg udtrykker det således: I HK Kommunal Sjælland er vi alle en del af et stort bankende hjerte.

Overvejer du at blive tillidsrepræsentant? Læs om tillidsrepræsentantens rolle og opgaver