Robotten Pepper kom på besøg på HK Stats TR-konference den 3. december 2018

Ved overenskomstforhandlingerne for 2018 (OK18) lykkedes det HK Stat at få Finansministeriet til at afsætte 5 mio. kr. til en fond. Pengene skal bruges til aktiviteter og uddannelse af TR, så de er rustet til at være en central aktør i indsatsen for at uddanne og forberede deres HK-kolleger til fremtidens jobfunktioner.

Heidi Juhl Pedersen er formand for HK Stat Sjælland. Hun fortæller:

- Undersøgelser fra HK Stat viser, at 3 ud af 4 HK’ere i Staten ikke har nogen efteruddannelse, og i forhold til de formelle uddannelser er der desværre også nogle huller. Det skal vi have gjort noget ved.

HK Stat peger på 6 områder, som er gode at specialisere sig i. Vi kalder det ’Fremtidens jobveje’:

  • Du håndterer data
  • Du håndterer ny teknologi
  • Du styrer processer
  • Du er ambassadør for ny teknologi
  • Du skaber service i samspil med mennesker og teknologi
  • Du formidler og kommunikerer

Ifølge Heidi Juhl Pedersen så spiller TR en meget en vigtig rolle i forhold til at motivere kollegerne til at gribe mulighederne for uddannelse og bane vejen på arbejdspladserne, så det rent praktisk kan lade sig gøre at komme afsted. Derfor ser hun det også som en stor sejr, at der i OK18 er afsat penge til at uddanne TR.

På konferencen arbejdede TR i fællesskab med at identificere, hvilke muligheder der er for at motivere medlemmerne til at gå ad fremtidens jobveje. Der blev også arbejdet med, hvilke redskaber TR har brug for, så de kan løfte opgaven som udviklingsinspiratorer for medlemmerne.

Heidi Juhl Pedersen synes, det er vigtigt at have fokus på at dygtiggøre sig, men hun understreger, at kompetenceudvikling ikke kun foregår på skolebænken:

- Man behøver ikke at have en uddannelse i programmering for kunne tage ny teknologi ind. Jeg har været ansat i staten i næsten 20 år. Der er sket rigtig meget på den teknologiske front i den periode, og her har vi langt hen ad vejen formået at gribe den udvikling i de jobs, vi allerede har. Jeg synes, det er vigtigt, at vi ikke bliver bange for teknologisk udvikling, men ser den som et supplement i vores arbejde. Hvis de mere rutineprægede opgaver kan digitaliseres, får vi mulighed for at beskæftige os med nogle af de lidt mere spændende opgaver, hvor vi bringer vores faglighed i spil.

På TR-konferencen blev der også taget hul på arbejdet frem mod overenskomstforhand-
lingerne i 2021. For en ting er en fond med penge til uddannelse af tillidsvalgte, men der er også behov for at tænke på uddannelse til de øvrige kolleger.

- Vi skal arbejde for, at uddannelse bliver en naturlig del af arbejdslivet. Det skal vi som TR være med til at finde løsninger på sammen med arbejdsgiver og kolleger. Men vi skal også have styr på økonomien. Vi skal selvfølgelig have en kompetencefond som en del af OK21. Som medarbejdere skal vi tage ansvar for, at vi kan gå ad fremtidens jobveje. Nu må arbejdsgiverne tage deres del af ansvaret ved at sikre rammer og økonomi, så medarbejderne kan få den nødvendige kompetenceudvikling, siger Heidi Juhl Pedersen.

Overvejer du at blive tillidsrepræsentant? Læs om tillidsrepræsentantens rolle og opgaver