Logning af computer-data, optagede telefonsamtaler og GPS-tracking. Det er nogle af de redskaber, offentlige og private virksomheder i stigende omfang bruger til at overvåge medarbejderne. I hvert fald ifølge medarbejderne selv. Det viser en undersøgelse fra Danmarks Statistik.

HK’ere og andre ansatte i den offentlige administration, undervisning og sundhed er den medarbejdergruppe, der føler sig mest ramt af en øget overvågning: Knap hver femte svarende til 19 procent oplever ifølge undersøgelsen, at overvågningen af dem er steget som følge af den fremadskridende digitalisering.

Blandt samtlige lønmodtagergrupper mener 17 procent, at overvågning er blevet mere almindelig. Bare fem procent mener, at der er blevet mindre overvågning.

Synlige spilleregler

I HK Kommunal understreger næstformand, Mads Samsing, at undersøgelsens resultater bør give stof til eftertanke på de kommunale og regionale arbejdspladser.

- Som HK’er i en kommune eller region er man faktisk ganske godt dækket ind, når det gælder spillereglerne for overvågning. De regler fortjener større opmærksomhed på arbejdspladserne, end det nogle steder er tilfældet i dag, lyder det fra HK Kommunals næstformand.

Mads Samsing henviser til den aftale om kontrolforanstaltninger, der blev indgået ved overenskomsten i 2015. Her bliver det for eksempel slået fast, at IT-overvågning ikke må finde sted, uden den er varslet med minimum 6 uger og har været drøftet med medarbejderne.

Arbejdsgiverne og medarbejderrepræsentanterne på alle kommunale og regionale arbejdspladser bør ifølge Mads Samsing med jævne mellemrum tage reglerne op og få taget stilling til de rigtige spørgsmål.

- Det bør være synligt for alle ansatte, hvad der er formålet med en eventuel indsamling af data. Jeg tror, man kan undgå mange misforståelser, hvis det bliver lagt åbent frem, hvilke data der bliver registreret, hvem der har adgang til data, og hvornår data slettes, siger Mads Samsing.

Artiklen er opdateret 19. december 2018