Mens vintermørket sænkede sig udenfor, fik HK Sydjyllands elever på det statslige område en grundig gennemgang af, hvad de står overfor i løbet af deres uddannelse og efter.

For at øge opmærksomheden blev der via storskærmen konkurreret online med telefonerne om, hvem der vidste hvad, og hvor hurtigt de kunne svare. Der var mange overraskelser i svarene.

Fingrene klar til at svare på næste spørgsmål fra oplægsholderen

- Det er spændende og udfordrende at være med til, og spørgsmålene er ikke nemme, siger Susan Christensen, førsteårselev ved Landbrugsstyrelsen i Augustenborg.

Her må mobilerne gerne være fremme under undervisnigen

Elevkonferencerne er årligt tilbagevendende og har både til formål at servicere elevmedlemmerne og at gøre HK synlig for dem, så de ved, hvor de skal gå hen for at få hjælp og vejledning. En stor del af eleverne er voksne og kommer med erfaring fra arbejdsmarkedet, men konferencen er stadig nyttig for dem.

- Selv de ting, vi vidste i forvejen, er gode at få opfrisket, siger Susan.

Konferencen bød på velkomst ved formanden for afdelingssektoren Annette Godsvig Laursen og på undervisning af faglig sagsbehandler Tomas Grønlund. HK’s ungekontaktordning blev præsenteret af organiserende konsulent Sandra Marstrand, og HK Sydjyllands ungdomskonsulent Kathrine Møller var også med.

Tomas Grønlund fortæller

Eleverne ved godt, at HK er der for dem, og de kender deres lokale tillidsrepræsentanter, men de var glade for at ”få sat ansigt på” andre i fagforeningen.

- Før var HK lidt langt væk, men fordi vi har været her og mødt dem, er det meget nærmere end før, siger Mette Brodersen, der også er førsteårselev på Landbrugsstyrelsen i Augustenborg.

Susan Christensen og Mette Brodersen, begge elever ved Landbrugsstyrelsen i Augustenborg

Mod slutningen blev de unge mennesker mindet om, at opsparing til pension er vigtig, også for dem. Og så var der uformel, kaffedrevet netværksdannelse.