Katharina Hauge Antonsen

- Beskyttelsen af vores tillidsvalgte er en principsag for hele fagbevægelsen og en grundsten i den danske model. Derfor agter vi at følge denne sag helt til dørs.

Sådan lyder det fra Katharina Antonsen, formand for HK Kommunal Nordjylland, efter at Mariagerfjord Kommune har varslet fyring af en HK-tillidsrepræsentant.

Mariagerfjords påtænkte afskedigelse af indtil videre to tillidsvalgte fra henholdsvis lærerne og HK sker i kølvandet på kommunens budget for 2019, hvor byrådet har besluttet at finde besparelser for 123 millioner kroner.

Ud over de to tillidsvalgte er snesevis af medarbejdere fra mange faggrupper blevet prikket som en del af sparerunden.

Næste skridt er Arbejdsretten

Alle betydende fagforeninger anklager som følge af de bebudede fyringer af de tillidsvalgte fjordkommunen for at føre organisationsfjendtlig virksomhed. Og Katharina Antonsen er parat til at forfølge kommunens handlemåde til den bitre ende.

- Vi har foreløbigt ikke kunnet forlige afskedigelsessagen, så næste skridt vil være, at vi trækker kommunen i arbejdsretten. For jeg vil på ingen måde affinde mig med, at der sås tvivl om beskyttelsen af de tillidsvalgte, siger Katharina Antonsen.

Uden beskyttelse vil det ifølge Katharina Antonsen være meget lidt attraktivt at stille op til et tillidshverv, og tillidsrepræsentanterne er omdrejningspunkter i hele den danske samarbejdsmodel, vurderer hun.

Ingen tvingende årsager

Den nordjyske HK Kommunal-formand understreger, at der i den aktuelle sag på ingen måde er tale om, at tillidsrepræsentanten er bebudet afskediget af tvingende årsager.

Tillidsrepræsentanten skal nemlig ifølge blandt andet overenskomsten være den sidste blandt ligemænd, der prikkes i forbindelse med sparerunder. Kun ved såkaldt tvingende årsager, hvor en tillidsmand for eksempel kan have opfordret til brud på overenskomsten, forsvinder beskyttelsen af tillidshvervet.

Andre faggrupper bakker op

Katharina Antonsen fortæller, at hun har modtaget rigtig mange tilkendegivelser fra tillidsrepræsentanter, der opfordrer hende til at stå fast i spørgsmålet om den fyrede HK-repræsentant.

- Jeg mærker en solid solidaritet fra alle sider. Det gælder også de organisationer, der repræsenterer tillidsvalgte eller medlemmer, der ikke lige er ramt i det aktuelle tilfælde. Signalet er, at vi står sammen om at beskytte vores tillidsvalgte medlemmer, siger formanden.

Artiklen er opdateret 19. december 2018