Landets politikere har her torsdag inden jul sendt en god julegave ud til landets arbejdspladser: Folketinget har den 20. december endeligt vedtaget en lovændring, så det ikke længere er muligt at slippe af sted med verbale seksuelle krænkelser ved at undskylde sig med, at der er en ”frisk tone” på arbejdspladsen.
Badge seksuel chikane

Eller med andre ord: Der bør ikke lægges vægt på omgangstonen, når det skal vurderes, om der har fundet seksuel chikane sted. 

Det skal gøre op med sager, hvor det måske mest kendte eksempel er ét, hvor en frisør kaldte en elev for ”fars lille suttetøs’ og slap afsted med det – fordi der allerede var en frisk tone på jobbet.

Tidligere regler var bizarre
Blandt HK/Privats medlemmer har hver 10. ifølge en medlemsundersøgelse oplevet, at der forekommer krænkende, seksuelle kommentarer på deres arbejdsplads. 

Derfor glæder næstformand Marianne Vind sig over den nye lovændring:

- Det var jo bizart, at man kunne slippe af sted med at sige urimelige ting, hvis man i forvejen havde en grænsesøgende tone Man skal kunne gå på arbejde uden at blive udsat for krænkelser, også selv om der normalt er højt til loftet, siger Marianne Vind. 

Erstatningen burde være højere
Forslaget forhøjer også den erstatning, der følger med at være blevet udsat for seksuel chikane på arbejdspladsen, som hidtil har været på godt 23.000 kroner i gennemsnit. Her kunne politikerne dog godt have strakt sig længere, mener Marianne Vind:

- Når nu folk tit også ender med at miste deres job i de her sager, kunne man godt lade sig inspirere mere af de beløb, det koster at fyre en gravid uberettiget. Der snakker vi typisk 6-9 måneders løn i erstatning. Og så ville det også være på sin plads, hvis arbejdsgiveren kunne gøres ansvarlig, hvis man ikke har forsøgt at forebygge krænkelser, siger Marianne Vind.

Så langt har politikerne desværre ikke været klar til at gå. De lægger dog op til, at erstatningsniveauet skal evalueres efter to år for at se, hvad ændringen har haft af effekt.