Tilbage i september blev der indgået en budgetaftale om Region Hovedstaden for 2019. Her blev 29 af regionrådets 41 mandater enige om at fjerne 22 millioner, der ellers var øremærket til lægesekretærerne. Her på falderebet, kommer en del af pengene dog tilbage til budgettet.

Regionsrådet har nemlig fundet 15,6 millioner til at fastholde og eventuelt rekruttere nye lægesekretærer i 2019. Dog er der tale om et engangsbeløb og ikke en permanent bevilling, som de 22 millioner i første omgang var.

Anerkendelse af lægesekretærerne

Pengene glæder alligevel formand for HK Kommunal Hovedstaden, Winnie Axelsen. Hun har sammen med sine fællestillidsrepræsentanter gjort en kæmpe indsats for at få pengene tilbage til lægesekretærerne. Blandt andet mødte de op til andenbehandlingen af budgetaftalen og bad om taletid.

- Jeg er naturligvis rigtig glad. Jeg havde helst set, at pengene havde været varige – men jeg betragter det som en stor anerkendelse af det vigtige arbejde lægesekretærerne udfører. Måske er der også ved at indfinde sig en erkendelse af, at der efterhånden er nedlagt for mange lægesekretærstillinger, siger Winnie Axelsen.

Artiklen er opdateret 21. december 2018