En pensionsordning bliver altid oprettet med en pensionsudbetalingsalder. Det er den alder, hvor man tidligst kan få udbetalt sin opsparing. I de fleste tilfælde er det muligt at overføre denne ret til en ny ordning, hvis man flytter sin pensionsordning til et andet selskab. Men det er ikke altid, at det kan lade sig gøre. Derfor er det vigtigt at kende reglerne på området.

Hvornår kan et medlem få udbetalt sin pension?
Reglerne for, hvornår man kan få udbetalt sin pension, afhænger som udgangspunkt af, hvornår den er oprettet.

 Hvornår er ordningen oprettet?   Ret til udbetaling 
 Før 1. maj 2007 60 år
1. maj 2007 til 31. december 2017 5 år før folkepensionsalderen*
1. januar 2018 3 år før folkepensionsalderen*

* Den folkepensionsalder, som vil gælde fremover for hver årgang. Du kan slå folkepensionsalderen op på pfa.dk (for medlemmer, som er født mellem 1953-1970). 

Reglerne følger af lovgivningen, og derfor er det uden betydning, hvor medlemmet har sin opsparing. Der kan være yderligere begrænsninger i den aftale, som firmaet eller organisationen har lavet med pensionsselskabet, fx at pension tidligst kan udbetales, når medlemmet stopper med at arbejde.

Hvornår kan et medlem flytte sin opsparing og bevare sin udbetalingsalder?
Et medlem kan typisk bevare retten til udbetaling ved en bestemt alder, hvis medlemmet inden for 6 måneder flytter sin opsparing i forbindelse med jobskifte eller leverandørskifte. Tidsfristen kan være længere, og reglerne på området er komplicerede og afhænger af mange faktorer, så derfor anbefaler PFA altid, at medlemmet får vejledning af PFA, inden ordningen overføres.

PFA’s anbefaling
PFA anbefaler, at medlemmerne som udgangspunkt samler deres pensionsopsparing ét sted. Det giver et bedre overblik og nedsætter som regel de samlede omkostninger. Hvis medlemmet har en eller flere små ordninger på under 100.000 kr., er det særlig relevant at samle ordningerne. Inden medlemmet beslutter sig, anbefaler PFA altid, at medlemmet får rådgivning, så medlemmet kan vurdere, hvilke fordele og ulemper, der er ved at flytte en eller flere opsparinger.

Generelt anbefaler PFA, at pensionsordninger sammenlægges, så en eventuel ret til udbetaling som 60-årig eller 5 år før folkepensionsalderen bevares.