I 40 år havde Karen Margrethe Jepsen passet jobbet som overassistent i Aarhus Kommune. Da chefen gik på pension, blev afdelingen omstruktureret og en ny chef kom til. Det blev starten på et år, der mere føltes som helvedes forgård, end den vante gode arbejdsplads.

- Når jeg skal falde i søvn om aftenen, eller står i badet om morgenen, så kører filmen stadig inde i mit hoved. Det er spørgsmålet: Hvorfor? der spøger. Jeg forstår simpelthen ikke, hvorfor det var nødvendigt for ledelsen at opføre sig sådan, fortæller en tydelig berørt Karen Margrethe Jepsen.

Det er to år siden, at hun sagde farvel til sin arbejdsplads gennem 40 år. Smidt ud og uønsket af ledelsen.

- Vi flyttede ned på et nyt kontor. Skråt bag mig, var chefens skrivebord placeret, så han kunne sidde og se direkte ind i min skærm. Vi havde en politik om, at det må man ikke, så jeg placerede min reol, så den dækkede for skærmen. Da jeg kom næste dag, havde han flyttet reolen, uden at sige et ord, fortæller hun.

Karen Margrethe har ikke på noget tidspunkt fået advarsler eller bare hentydning om, at hun ikke passede sit job godt nok. Hun fik heller ikke selv en forklaring fra chefen om, hvorfor hun skulle kontrolleres.

- Kollegaerne kunne fortælle mig, at han gerne fortalte dem, at hans skrivebord stod, som det gjorde, så han kunne holde øje med mig. Hele tiden havde jeg hans øjne i nakken, og til sidst havde jeg det sådan, at jeg kun kunne trække vejret almindeligt, når han ikke var til stede, fortæller hun.

Ledelsessvigt og diskriminering

Sagen er blevet kendt som ’Skandalesagen’ i Aarhus Kommune og endte med at omfatte 22 personalesager, som Kammeradvokaten blev involveret i. I 4 af sagerne var medarbejderne behandlet så groft, at Kammeradvokaten vurderede, at de kunne have anlagt sag mod kommunen og vundet. I 7 sager blev der sendt en beklagelse fra kommunen for krænkelser.

Karen-Margrethe blev chikaneret og diskrimineret på jobbet

Brevet fra Aarhus Kommune, hvor kommunen beklager krænkelserne.

- For mig har det været vigtigt at få at vide, at det ikke var mig, der var noget galt med, men at det var ledelsen, der havde opført sig dårligt. Det har jeg fået, siger Karen Margrethe Jepsen.

I brevet fra Aarhus Kommune står der blandt andet, at Karen Margrethe Jepsen har været udsat for en kritisabel behandling, for ledelsessvigt, en adfærd, der ikke har bidraget til et psykisk sundt arbejdsmiljø og aldersdiskriminering i strid med forskelsbehandlingsloven.

- Jeg er glad for den anerkendelse, og det har selvfølgelig gjort, at det er lettere at komme videre, men jeg forstår stadig ikke, hvorfor det var nødvendigt, siger hun.

Da overvågningen ikke fik Karen Margrethe til at sige op, besluttede chefen at give hende en meget krævende arbejdsopgave på en plads, hvor det var almindelig kendt at trusler og chikane fra borgere var hverdag. En opgave, der samtidig krævede, at Karen Margrethe skulle gennemgå en meget stor oplæring, for at hun kunne løse opgaven.

- Jeg sagde til chefen, at jeg ikke forstod hans beslutning, fordi jeg jo kun havde kort tid tilbage, inden jeg gik på pension. Jeg var 68 år på det tidspunkt. Samtidig frabad jeg mig opgaven, fordi jeg ikke kunne klare det psykisk, fortæller hun.

Fritstillet med øjeblikkelig virkning

Det gav chefen anledning til at indlede en fratrædelsessag mod hende.

- Jeg blev indkaldt til møde og her blev vi så enige om, at jeg skulle gå på pension den 1. januar 2017. De sidste måneder af min ansættelse skulle jeg beholde mine nuværende arbejdsopgaver. Det blev alt sammen skrevet ned i en fratrædelsesaftalen, siger hun.

Alligevel gik der kun kort tid, inden der lå en fritstilling i e-boksen.

- Jeg blev fritstillet med øjeblikkelig virkning og fik samtidig besked på, at jeg ikke måtte komme på arbejdspladsen for at aflevere nøgler og den slags, med mindre jeg havde fået tilladelse af ledelsen, fortæller Karen Margrethe.

I første omgang sagde HK god for fritstillingen, selv om Karen Margrethe Jepsen protesterede og gjorde opmærksom på, at den var i strid med fratrædelsesaftalen.

Sagerne var lukket og Karen-Margrethe Jepsen sendt hjem med besked om, at alt var kørt efter bogen.

- Det var næsten ikke til at leve med, for jeg vidste, at noget var helt galt. Derfor er jeg meget glad for, at Hans-Henrik Hansen fra HK ikke slap, før der var kommet uvildige undersøgelser. Det arbejde HK gjorde i den forbindelse var helt fantastisk. Der fik jeg virkelig noget for mine kontingentkroner, fortæller hun.

Hans-Henrik Hansen

Hans-Henrik Hansen, formand for HK Kommunal Østjylland

- Der er ingen tvivl om, at vi i HK ikke gjorde vores arbejde godt nok i den indledende fase. Det er let at se bagefter, og derfor er jeg glad for, at vi har haft mulighed for at rette op på tingene. Men der var ingen, der var klar over, hvad der rent faktisk foregik på arbejdspladsen. Det er først kommet frem efter Kammeradvokaten har kulegravet sagen, siger Hans-Henrik Hansen, formand for HK Kommunal Østjylland.

Massivt pres fra HK

Hele sagen viste sig at handle om meget mere end chikane, diskrimination og fyring af medarbejdere. Der var også rod i regnskaberne, og i dag er den nu tidligere chef blevet en sag for Østjyllands Politi, direktøren er afskediget og flere andre chefer har fået skriftlige påtaler.

- Der var mange medarbejdere, der forsøgte at sige noget, og vi blev fyret. Der herskede en kultur af, at man ikke sagde noget af frygt for, hvad der så ville ske. Derfor var det faktisk først, da Hans-Henrik Hansen fra HK gik ind i sagen og bed sig fast, at der kom gang i undersøgelserne, og personalesagerne blev set efter i sømmene. Det er årsagen til, at jeg i dag sidder med en undskyldning fra Aarhus Kommune, siger Karen-Margrethe Jepsen.

HK Kommunal Østjylland holdt blandt andet møder med kommunen og de medlemmer, der var berørt, for at finde ud af, hvad der var op og ned i sagen.

- Det gik stille og roligt op for os, hvor alvorligt det her var. Jeg tror faktisk ikke, jeg nogensinde har oplevet en så grov sag og så dårlig behandling af medarbejdere, i min til som formand for HK Kommunal Østjylland. Heller ikke byrådet havde forstået sagens alvor. I april stemte et flertal på 16-15 imod en nærmere undersøgelse af sagen, men så begyndte skeletterne at vælte ud af skabene. Derfor pressede vi på alt det, vi kunne over for politikerne og stillede krav om en uvildig undersøgelse, der kunne rense vores medlemmer. Den fik vi da alle 31 medlemmer af byrådet stemte ja til undersøgelsen på et byrådsmøde i juni, siger Hans-Henrik Hansen.

HK er lige nu ved at forberede en retssag mod Aarhus Kommune på vegne af to fyrede HK-medlemmer. Men det har Karen-Margrethe Jepsen takket nej til at være en del af.

- Jeg er rigtig glad for den hjælp, som HK har givet mig. De har virkelig kæmpet for min sag og stået på min side. Men nu er jeg gået på pension og jeg orker ikke, at det skal fylde mere i mit liv. For mig har det aldrig handlet om at få erstatning eller økonomisk kompensation. Jeg ønskede blot at få bekræftet, at det ikke var mig, der var noget galt med, og det har jeg fået, selv om jeg stadig ikke forstår, hvorfor det var nødvendigt at behandle os på den måde, siger hun.