Claus Jensen

It-medarbejder Claus Nielsen blev overrasket og målløs, da faglig konsulent Kirsten Gram fra HK Sydjylland ringede og fortalte, at der var 93.000 kroner på vej til ham. Foto: Jonas Ahlstrøm.

- Sidder du ned, spørger faglig konsulent i HK Sydjylland Kirsten Gram, da hun 20. december 2018 ringer til it-medarbejder Claus Nielsen for at fortælle om et opkald, hun samme morgen har modtaget fra Forsvarets Personalestyrelse (FPS).

- Der er nyt i vores sag, siger hun til Claus, som først er overrasket, men så begynder noget at dæmre.

I oktober har de to kontaktet FPS for at gøre krav på 3 måneders fratrædelsesgodtgørelse, som Kirsten mener, at Claus i henhold til funktionærloven har ret til. Og nu kan hun så fortælle, at en ansat i FPS netop har ringet og sagt, at der er penge på vej til ham.

- Jeg blev helt paf, da Kirsten ringede. Det var helt fantastisk, siger Claus og fortsætter:

- Jeg ved slet ikke, hvordan jeg skal takke hende nok.

Claus, som i dag arbejder med systemadministration hos Sønderjysk Forsikring G/S, blev i 2016 opsagt fra Forsvarets Forsyning i Skrydstrup på grund af omstrukturering. Kirsten var involveret i sagen og opfordrede ham dengang til at gøre krav på fratrædelsesgodtgørelse. Det blev dog afslået med den begrundelse, at han kun havde været ansat på HK-overenskomst siden 2008 – og ikke i de 12 eller 17 år, som der ifølge funktionærloven skal til for at få henholdsvis 1 og 3 måneders løn ved fratræden.

Dom i Højesteret fik Kirsten på sporet

Selvom Claus havde haft kontorarbejde som hovedbeskæftigelse, siden han gennemførte kontorhjælperuddannelsen i forsvaret i 1999, talte det ikke med som funktionæranciennitet, da han var ansat som soldat og skulle deltage i militære øvelser 6 uger om året. Claus blev fastansat i forsvaret i 1989, efter han havde afsluttet sin værnepligt.

- Der var ikke noget at gøre. Det var bare javel og øv, fortæller Claus, som så lagde det bag sig.

Det samme gjorde Kirsten – og så alligevel ikke. For 27. juni 2018 afsagde Højesteret en dom, som mindede hende om den 2 år gamle afskedigelsessag. Et HK-medlem, som havde været ansat i forsvaret og haft næsten det samme forløb som Claus, fik rettens ord for, at det alene er arbejdets karakter, der afgør, om man er omfattet af funktionærloven.

Læs også: Højesteret slår fast: Udfører du funktionærarbejde, så er du funktionær

- Dommen fik mig til at tænke på Claus’ sag. Jeg tænkte, ’den kunne godt ligne, så det skal prøves’. Den 27. september skrev jeg til Claus, som svarede, at han både var benovet og beæret over, at jeg kunne huske ham, fortæller Kirsten.

Indtil da havde Claus ikke hørt om Højesterets dom. Kirsten satte Claus på opgaven med at huske ansættelsesperioder og finde kursus- og ansættelsesbeviser og navne på chefer. Derefter mødtes de og lavede en udførlig oversigt, som Kirsten sendte til FPS den 24. oktober. I alt kom de frem til, at han havde haft mere end 18 års ansættelse med kontor- og it-arbejde som hovedopgave.

20. december var det så, at svaret kom, og Kirsten ville sikre sig, at Claus sad ned, inden hun overbragte den gode nyhed om, at han var berettiget til 3 måneders løn i fratrædelsesgodtgørelse. Næsten 93.000 kroner i alt.

- Vi stod over for, at først fryseren, så støvsugeren og nu også den ene af vores biler brød sammen, en rigtig øv-jul. Igen, jeg kan ikke takke hende nok, siger Claus med glæde i stemmen.