Det kan være svært for den enkelte ansatte at holde styr på alle rettigheder og muligheder, når arbejdspladsen går konkurs. Derfor inviterer HK Østjylland alle medlemmer, der er berørt af konkursen i Top Toy A/S til informationsmøde på tirsdag den 8. januar 2019 kl. 10 hos HK i Brabrand.

Vi har opdaget at enkelte medlemmer ikke er registreret korrekt i vores system, og derfor ikke har modtaget vores invitation til mødet. Er du en af dem, så kom med til mødet alligevel. Mødet er for alle medlemmer ansat i Top Toy A/S.

På mødet vil vi gennemgå den fremadrettede proces vedrørende løn i opsigelsesperioden m.v. og besvare alle jeres spørgsmål. Vores erfaring viser os, at det er godt at mødes og tale om situationen samlet. Er der spørgsmål, vi ikke kan svare på ved mødet, undersøger det vi nærmere og vender tilbage efterfølgende.

Du bedes medbringe følgende:

  • Din ansættelseskontrakt
  • Din opsigelse og fritstilling
  • Lønsedlen for december 2017 og alle lønsedler for 2018
  • Oplysning om, hvornår du har holdt ferie eller feriefridage med løn
  • Pensionsaftale – gerne udskrift fra dit pensionsselskab over de sidste 12 måneders indbetalinger
  • Eventuelle andre relevante papirer vedrørende dit ansættelsesforhold

 

Tilmeld dig mødet på mailadressen jurteam_oestjylland@hk.dk

Du kan også kontakte os på telefon 3364 3260