Regeringen spiller nu hårdt ud med et forslag, der blandt andet skal tvinge flere borgere til at bruge digital kommunikation med det offentlige.

Forslaget kommer i forlængelse af ”Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-20” – særligt den del som går under navnet ”Klare rammer for effektiv digital forvaltning”.

Et udvalg har nu tænkt tanker og ud af det er kommet et lovforslag – netop sendt i høring – som skal mindske arbejdsgange i sagsbehandlingen og øge brugen af digital kommunikation.

Breve kan afvises

Lovforslaget indeholder fx en hjemmel, der giver ministerier ret til at indføre obligatorisk digital kommunikation med det offentlige.

Blandt andet med den følge, at henvendelser mv., der ikke indgives ved digital selvbetjening, afvises af den pågældende myndighed.

Dermed flugter forslaget meget præcist med hensigten i ”Digitaliseringsklar lovgivning”, idet det hedder i teksten, at lovforslaget vil bidrage til indførelse af ensartede og genkendelige regler på tværs af den offentlige sektor.

Agterskrivelse skal indeholde det hele

Den anden del af lovforslaget handler om at forbedre rammerne for brugen af såkaldte agterskrivelser. 

Agterskrivelser indebærer, at offentlige myndigheder i én og samme postgang kan partshøre borgerne og meddele afgørelser, hvis altså borgerne ikke har bemærkninger hertil.

I bemærkninger til lovforslaget understreges det dog, at borgere som er undtaget for digital samkvem med det offentlige fortsat skal kunne være det, ligesom kravet om og til partshøring ikke ændres med lovforslaget.