Ankestyrelsen behandler ikke bare en del sager om inhabilitet men får endnu flere henvendelser med spørgsmål om eventuel inhabilitet.

Det har fået styrelsen til at samle op og koge det hele sammen til en artikel, hvor forskellige typer inhabilitet beskrives – med eksempler herpå.

Spørgsmålet om inhabilitet handler om en politiker eller embedsmand kan deltage i behandlingen af en bestemt sag - svaret skal i øvrigt findes i forvaltningslovens § 3, stk. 1.

Det gælder desuden, at en ansat har pligt til at fortælle sin chef om sin inhabilitet – og må derfor ikke afgøre en sag eller på anden måde deltage i sagens behandling.

Helt overordnet ser styrelsen på fem punkter

  • om interessen er af generel eller individuel karakter
  • om interessen er konkret eller hypotetisk
  • interessens styrke
  • om interessen er uvedkommende
  • hensynet til det demokratiske mandat – altså at vælgerne har valgt politikerne

Der skelnes mellem fire typer inhabilitet

Partsinhabilitet; hvis en politiker/embedsmand har en særlig personlig eller økonomisk interesse i en sags udfald. Omvendt behøver det ikke være et problem, hvis man som politiker personligt identificerer sig med de hensyn og værdier, der er bærende for en saglig forvaltningsafgørelse.

Hvis interessen i sagen er af mere generel karakter – det vil sige, at den deles af flere personer/borgere - skal der noget mere til, før man bliver inhabil. Sagens udfald skal som udgangspunkt også berøre den inhabile væsentligt anderledes, end den berører alle andre.

Slægtsskabsinhabilitet; hvis ens nærmeste familiemedlemmer har en personlig eller økonomisk interesse i en sag, vil man være inhabil.

Selskabsinhabilitet; kan opstå, hvis en politiker/embedsmand samtidig er medlem af bestyrelsen i et privat selskab eller en forening med en særlig interesse i sagen.

Og så er der andre former

Andre former for inhabilitet; gælder hvis der sås tvivl om en politiker eller embedsmands interesse i sagen.

Venskaber eller uvenskaber mellem politikere og parter i sagen, kan føre til inhabilitet. 

Der skal dog ganske meget til, for at en person anses for inhabil. Et venskab skal være meget ”nært” – typisk et kæresteforhold. Et uvenskab skal også være meget alvorligt og gensidigt.