Hver dag er 17.000 danskere sygemeldt fra deres arbejde pga. dårligt psykisk arbejdsmiljø, viser beregninger fra FTF. Og dårligt arbejdsmiljø koster ifølge Beskæftigelsesministeriets tal det danske samfund 80 milliarder kroner. Hvert år.  

Udgifter til sundhedsvæsenet og til sygedagpenge. Produktionstab og manglende skatteindtægter. Det bonner alt sammen ud på minus-siden i regnskabet. Oven i det kommer de menneskelige omkostninger. De hverken kan eller skal opgøres i penge, men det bliver de ikke mindre alvorlige af. Tværtimod.

Vi har brug for klare regler om psykisk arbejdsmiljø – nu!

Skal det for alvor lykkes at få gjort noget ved de enorme problemer med stress og dårligt arbejdsmiljø, så kræver det en mere tydelig lovgivning, end den vi har i dag, lyder det fra HK’s næstformand Martin Rasmussen:

- Når vi færdes sammen ude i trafikken, har vi færdselsregler for at undgå, at nogen kommer til skade. Hvorfor har vi så ikke regler for det psykiske arbejdsmiljø? Klare regler om, hvem der gør hvad, når vi færdes sammen på arbejdspladsen, er også vigtige for vores helbred. Dårligt psykisk arbejdsmiljø er hver dag med til at gøre folk syge. Vi er nødt til at sætte forebyggelse meget højere op på dagsordenen.

HK foreslår:

  • Nye regler skal slå fast, at arbejdsgiver skal sørge for, at arbejdsmængde og arbejdstid hænger sammen.
  • Ledere skal have mere og bedre uddannelse om psykisk arbejdsmiljø
  • Arbejdsgiver skal forebygge og håndtere mobning, seksuel chikane og konflikter på arbejdspladsen
  • Arbejdsgiver skal sørge for, at arbejdspladsens politikker om, hvordan man forebygger og bekæmper stress, rent faktisk virker i praksis og ikke bliver på papiret.

I dag har arbejdsmiljøloven kun et par overordnede paragraffer om psykisk arbejdsmiljø, og det er slet ikke nok. Det sætter HK nu fokus på i en ny kampagne.

- Vi har hårdt brug for, at der kommer klare regler på det her område, for det haster med at styrke det psykiske arbejdsmiljø. Og det koster dyrt at lade være – både menneskeligt og økonomisk. Det kan vi som samfund simpelthen ikke leve med. Og desuden er det rigtig sund fornuft at bruge det gode psykiske arbejdsmiljø til at skabe virksomheder i verdensklasse, siger Martin Rasmussen.