De fem demokratisk valgte regioner opnår uge for uge stadig stærkere medvind. Omvendt advarer eksperter, ansatte og organisationer med stigende styrke mod, at de folkevalgte regioner bliver nedlagt som led i regeringens varslede sundhedsreform.

Nu melder regeringspartiet Venstres egne politikere sig også på banen med appeller om at bevare de politisk valgte regioner, der i dag er ansvarlige for driften af sygehusene. Det er senest sket i form af et brev fra samtlige af Venstres 54 regionsrådsmedlemmer til statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), skriver Avisen Danmark.

Venstre-politikere og ekspert siger fra

I det interne brev opfordrer Venstres regionspolitikere statsministeren til at droppe planerne om at nedlægge regionsrådene. Venstre-politikerne appellerer i stedet kraftigt til, at ’det direkte folkevalgte element i regionerne bevares’, som det hedder i brevet.

Med brevet til statsministeren eskalerer den interne uenighed i Venstre om regionernes fremtid. For også i december måned advarede en række Venstre-profiler med folketingsmedlemmerne Søren Gade, Carl Holst og Martin Geertsen i spidsen mod at nedlægge regionsrådene.

Fra fagkundskabens side kommer advarslen mod at slagte de nuværende regionsråd blandt andre fra en af landets førende sundhedseksperter, Kjeld Møller Pedersen. Han slår for eksempel i en kommentar til Politiken den 7. januar fast, at der intet fagligt belæg er for at fjerne regionerne.

HK KOMMUNAL MARKERER SIG I PRESSEN

 

Kort før jul gav formanden for Danske Lægesekretærer i HK Kommunal, Nathali Schaap Degn, i samme avis udtryk for, at en nedlæggelse af regionerne risikerer at kaste sygehusene ud i et politisk tomrum, der kan – som det hedder i indlægget – ’..ende i en sand Bermudatrekant af ansvarsforflygtigelse’.

Samme advarsel kommer fra en række af HK Kommunals afdelingsformænd. I nogle af landets førende regionale dagblade slår de fast, at en sundhedsreform, der afliver de folkevalgte regioner, ender som en nyttesløs strukturøvelse, der ikke løser noget som helst.

 

 

Sygehusene mangler hænder – ikke nye udemokratiske strukturer

Som et led i bestræbelserne på at bevare de demokratisk valgte regioner har HK Kommunal med formand Bodil Otto i spidsen i løbet af det seneste halve år intensiveret samarbejdet med de øvrige organisationer for ansatte i sundhedssektoren i det såkaldte Sygehussamarbejde.

Bestræbelserne er blandt andet resulteret i, at formændene for HK Kommunal, lægerne, sygeplejerskerne og FOA-personalet i midten af november mødte statsministeren på Marienborg. Budskabet fra repræsentanterne for de sundhedsansatte var og er med Bodil Ottos ord:

- Sundhedsvæsnets udfordringer handler mest af alt om, at økonomien langt fra er fulgt med de produktivitetsforbedringer, sygehusene har præsteret gennem en årrække. Det har resulteret i, at de ansatte på sygehusene er alt for hårdt spændt for. Der mangler simpelthen de nødvendige hænder, siger HK Kommunals formand og fortsætter:

- Den udfordring bliver ikke løst ved at kaste personalet ud i en omfattende strukturkarrusel, der ovenikøbet sandsynligvis betyder, at den demokratiske styring af vores sundhed bliver kastet over bord.

Artiklen er opdateret 10. januar 2019