Ser jeres hjemmeside ikke anderledes ud, end den plejer?

 

Susanne Stenstrop Thorsen, webredaktør:

Jo, den gør. www.hksyd.dk har fået en ansigtsløftning, så den nu i design ligner HK’s øvrige sider. Siden er tilpasset den måde, de fleste bruger hjemmesider i dag. Det vil sige, den blandt andet fungerer bedre end tidligere på smartphone og tablet.

Du kan stadig finde alle de informationer, du kan bruge på siden. Men nogle af dem ligger måske et lidt andet sted, end de plejer. Du kan orientere dig i rul-ned-menuerne øverst på siden.

Oplever du problemer med hjemmesiden eller har du et særligt ønske til noget, den kunne indeholde, er du altid velkommen til at skrive til mig på susanne.thorsen@hk.dk

 

I har for nyligt bedt medlemmer af HK Privat og Handel om at indberette, hvad de tjener i løn, for at I kunne lave lønstatistik. Hvad med de offentligt ansatte?

 

Elsebeth Hansen, faglig konsulent i offentligt team:

I HK Kommunal  bruger man ikke at indsamle data til lønstatistik. Man kan nemlig finde løntal fra samtlige kommuner og regioner på dette link. De skal indberettes af arbejdsgiverside, og tallene kan ses af enhver lige her. 

På det statslige område indhenter Moderniseringsstyrelsen oplysninger hvert kvartal. Materialet udarbejdes til brug for de lokale lønforhandlinger. Det kan tilgås herfra.

På det offentlige område skal der altid en TR eller den lokale afdeling indover en lønforhandling, man kan ikke selv forhandle sin løn i det offentlige. Så får du job i det offentlige, så henvend dig til TR eller den lokale afdeling, som guider dig.

 

Konkursen i BR og Toys 'R' Us må have berørt mange HK-medlemmer. Hvad har HK Sydjylland gjort for at hjælpe dem?

 

Aino Schriver, faglig konsulent i handelsteamet:

Siden konkursen blev en realitet i december, har vi haft tæt kontakt til vores berørte medlemmer, der for manges vedkommende er usikre og frustrerede.

Vi har haft mange telefon- og personlige samtaler med de enkelte medlemmer om, hvordan de bedst håndterer deres specifikke situation.

Derudover har vi:
- Rådgivet alle ansatte fra dekretet 28. december 2018 i forbindelse med opsigelse, ophævelse af uddannelsen, fritstilling og arbejde for konkursboet.
- Rejst krav om sikkerhedsstillelse for løn for arbejde for kurator.
- Beregnet krav og anmeldt kravene til kurator og Lønmodtagerens Garantifond.- Tilbudt lån til de medlemmer som er berettiget til dette.
- Haft en del telefonsamtaler med nye medlemmer og medlemmer, som er blevet overflyttet fra andre foreninger.

HK Sydjyllands handelsteam sidder klar på tlf. 3364 1510.

 

Sprogkurserne på HK's hjemmeside er populære. Hvornår kommer der nye?

 

Janne Nissen, koordinator for kursusafdelingen:

Det er der lige kommet! På efterspørgsel fra medlemmerne udbyder vi nu gratis online sprogkurser i: Engelsk (både britisk og amerikansk), tysk, fransk, spansk, italiensk og dansk (for folk med andet modersmål). Alle kurser findes på flere niveauer.

HK's sprogkurser på nettet anvender simple og etablerede metoder. De er af typen, man normalt skal betale mange penge for, men du får dem gratis som HK-medlem, når du logger ind. Du skal regne med at bruge 20-25 timer pr. kursus for at få det fulde udbytte.

Du finder sprogkurserne her.

DU ER SIKRET MED OVERENSKOMSTER

Overenskomster (OK) er aftaler om løn- og arbejdsvilkår – og arbejder du på en arbejdsplads med OK, så forhandler vi for dig. Vi arbejder desuden hele tiden for at sikre alle medlemmer en overenskomst. Vi er eksperter på området, og derfor kan du altid få vejledning om, hvilke bestemmelser der gælder for dig. I nogle overenskomster er det muligt, at den enkelte arbejdsgiver og de ansatte kan forhandle lokalt. Hvis det gælder for dig, så vejleder vi dig i, hvordan du bedst gennemfører den slags forhandlinger.