pige

Chokeret og målløs kontaktede A sin HK-afdeling, efter hun havde modtaget et brev i sin e-boks om, at arbejdspladsen påtænkte at opsige hendes uddannelsesaftale. Foto: Colourbox.

Det var noget af et chok for den 28-årige elev A, da hun en tirsdag i oktober 2018 modtog et brev i sin e-boks om, at den statslige arbejdsplads, hvor hun siden oktober 2017 havde været ansat, påtænkte at opsige hendes uddannelsesaftale. Arbejdspladsen mente, at der var tale om væsentlig misligholdelse, fordi hun var udeblevet fra tjeneste uden gyldig grund.

Tidligere i ansættelsen havde A haft en del sygefravær som følge af en hjernerystelse. Derfor var det et krav fra arbejdspladsen, at hun skulle aflevere lægeerklæring på første dag, hvis hun blev syg igen.

Fredagen inden denne tirsdag fik hun symptomer på influenza og måtte gå tidligt hjem fra arbejde.

- Først turde jeg ikke at gå, da jeg vidste, at der blev holdt øje med mig på grund af det sygefravær, jeg havde haft efter min hjernerystelse. Men så sagde de, at jeg skulle tage hjem og bliver der, indtil jeg blev rask, så jeg ikke smittede, fortæller A. (Redaktionen kender A's navn og arbejdsplads, men har valgt ikke at offentliggøre dette af hensyn til hendes videre karriere.)

Kom til at tjekke ind i Blokhus-biograf

Mandag var A stadig syg. Da hun lige var flyttet, havde hun valgt en ny læge. Men lægen kunne ikke tage flere patienter, og fristen for at få en anden læge var ifølge Borgerservice 24 timer. Det forklarede A til sin leder, da hun ringede for at melde sig syg. Efter A’s opfattelse aftalte de, at hun i stedet kunne holde en feriedag, og at hun kunne aflevere lægeerklæringen tirsdag efter at have været hos lægen.

Mandag aften inviterede A’s kæreste hende i biografen, for at hun kan komme lidt ud efter at have ligget i sengen hele weekenden. Da de ankom til biografen, gik kæresten på Facebook og tjekkede dem ind i Nordisk Films Biografer med teksten ’kærestehygge’. Ved en fejl kom han til at ramme lokaliteten Blokhus i Jylland fremfor Taastrup ved København. 

Påstand mod påstand i telefonen

Tirsdag følte A sig nogenlunde frisk og klar til at gå på arbejde. Hun ringede derfor til sin leder og sagde, at hun ville komme lidt senere efter sit lægebesøg. Det skulle hun ikke, lød det i den anden ende. Forklaringen ville hun få i sin e-boks senere på dagen. I brevet skrev arbejdspladsen, at den ikke var af den opfattelse, at A havde bedt om en feriedag, men at hun var udeblevet uden gyldig grund. En årsag til ønsket om at ophæve uddannelsesaftalen var, at A på Facebook var tjekket ind i en biograf i Jylland på en dag, hvor hun ifølge arbejdspladsens opfattelse var sygemeldt.  

- Hvor ville jeg ønske, at jeg havde sørget for at få et bevis eller en bekræftelse på, at jeg havde fået en feriedag, men det var jeg desværre ikke opmærksom på i situationen, siger A.

Hun fortæller også, at hun er ked af, at hendes kæreste føler sig skyldig i Facebook-miseren.

A, som var målløs og chokeret over brevet, kontaktede HK Stat Hovedstaden, som på hendes vegne begærede forhandling med arbejdspladsen. Via kvitteringen fra biografen kunne A bevise, at hun ikke havde været i Jylland mandag aften. Ligesom der var to modstridende opfattelser af, hvad hun og lederen havde aftalt i telefonen mandag morgen.

Forhandlingen endte med et forlig, hvor A fik en godtgørelse på 60.000 kroner, fordi arbejdspladsens sanktion ’ikke var proportional med de faktiske omstændigheder’. Arbejdspladsen fastholdt ophævelsen af uddannelsesaftalen, men A vil have mulighed for at fuldføre uddannelsen enten via skolepraktik eller ved at fortsætte praktikforløbet på en anden arbejdsplads.   

Sådan er reglerne for ophævelse af uddannelsesaftale

Efter de første 3 måneder, som er prøvetid, er en uddannelsesaftale som udgangspunkt uopsigelig. Den kan dog opsiges, hvis begge parter er enige om det, eller ophæves, hvis en af parterne væsentligt misligholder de forpligtelser, der følger af aftalen.
 
Ophæves en uddannelsesaftale, skal eleven indgå en restuddannelsesaftale med en ny virksomhed for at kunne færdiggøre sin uddannelse. Herudover har eleven mulighed for at færdiggøre uddannelsen med skolepraktik, hvis uddannelsen udbydes med skolepraktik. Optagelse til skolepraktik forudsætter, at eleven har mistet sin uddannelsesaftale uforskyldt, og betingelserne for optagelse i øvrigt er opfyldt.
 
Kilde: uvm.dk