Som arbejdsmiljørepræsentant er du med til at skabe trivsel og præge arbejdsmiljøet. Samtidig kan du udvikle dine kompetencer – både fagligt og personligt.

Hvorfor blive arbejdsmiljørepræsentant?

Du skal selvfølgelig først og fremmest blive arbejdsmiljørepræsentant, fordi du vil være med til at gøre en forskel for dine kolleger. Du skal have lyst til at medvirke til at skabe rammerne for trivsel, arbejdsglæde, sundhed og gode fysiske forhold i virksomheden.

Men der er også masser af muligheder for, at du kan udvikle dig både fagligt og personligt.

Hvervet styrker dine kompetencer inden for blandt andet forhandling, kommunikation og samarbejde.

Hvad indebærer det at være arbejdsmiljørepræsentant?

Som arbejdsmiljørepræsentant er din opgave at varetage dine kollegers interesser. Du vil, som en del af arbejdsmiljøorganisationen, være med til at sikre et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø for dig og dine kolleger.

Din opgave vil være at lytte og spørge ind til dine kollegers udfordringer og problemer i forhold til arbejdsmiljøet – og selvfølgelig støtte og hjælpe dem, så der bliver taget hånd om det.

Din arbejdsgiver har det overordnede ansvar i forhold til at overholde de krav, der er til det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Arbejdsmiljøorganisationens opgave er at medvirke til, at arbejdspladsen er et sikkert og sundt sted at være.

Du skal i arbejdsmiljøorganisationen være med til at udvikle arbejdsmiljøet og forebygge, at du og dine kollegaer ikke kommer til skade eller bliver syge som følge af arbejdet. Du skal være med til at sætte mål og handling bag arbejdsmiljøet på din arbejdsplads og bliver derfor en vigtig samarbejdspartner for ledelsen i det daglige arbejde med arbejdsmiljøspørgsmål.

Du bliver klædt på til det

Nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter skal gennemføre den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse senest tre måneder efter valget. Uddannelsen tager tre dage.

Det første år har du ret til to dages supplerende uddannelse og herefter har du ret til 1,5 dags supplerende uddannelse årligt. Din arbejdsgiver har pligt til at sørge for, at du bliver tilbudt uddannelse, og de skal betale de omkostninger, der er forbundet med den.

Du er beskyttet som arbejdsmiljørepræsentant

Du må som arbejdsmiljørepræsentant ikke stilles ringere på grund af de aktiviteter, der er forbundet med arbejdet som arbejdsmiljørepræsentant. Derfor er du beskyttet på samme måde som en tillidsrepræsentant.

DL-F/HK støtter dig hele vejen

Du skal give HK besked, når du er blevet valgt til arbejdsmiljørepræsentant, så du med det samme kan drage nytte af HK’s tilbud. DL-F og HK har specialudviklet kurser og konferencer for arbejdsmiljørepræsentanter, og vi holder dig opdateret med den nyeste arbejdsmiljøviden og giver mulighed for dannelsen af netværk.