Bodil Otto

- Får Løkkes sundhedsudspil ben at gå på, risikerer sundhedsvæsenet at blive kastet ud i en centralistisk og udemokratisk strukturøvelse, hvor patienter og vores i forvejen pressede sundhedspersonale bliver kastebolde i en årelang ommøblering.

Sådan siger HK Kommunals formand, Bodil Otto, om det udspil til en sundhedsreform, regeringen netop har præsenteret.

Tre nye bestyrelser

Udspillet har med regeringens egne ord til hensigt at skabe mere nærhed og sammenhæng i sundhedsvæsnet. Det skal ifølge regeringen blandt andet ske ved, at de demokratisk valgte regionsråd bliver nedlagt til fordel for tre nye styringsniveauer.

Øverst forestiller regeringen sig et centralt organ, ’Sundhedsvæsen Danmark’. Derunder vil der være fem sundhedsforvaltninger, der geografisk passer med de nuværende regioner. Og så skal der oprettes 21 nye såkaldte sundhedsfællesskaber, der skal bygges op omkring lokale sygehuse. Alle tre nye instanser skal ifølge regeringen besættes med udpegede bestyrelsesmedlemmer.

HK Kommunals formand er enig i ambitionen om at skabe et mere sammenhængende sundhedsvæsen, men hun betegner regeringens svar på den udfordring som ude af trit med virkelighedens behov.

Mangel på demokrati giver mudret ansvar

En nedlæggelse af regionerne vil ifølge Bodil Otto for det første betyde, at borgerne mister muligheden for at stille beslutningstagerne til ansvar for styringen af det lokale sundhedsvæsen.

- Dertil kommer, at sundhedspersonalet er presset til det yderste. Og uden valgte politikere risikerer læger, sygeplejersker, lægesekretærer og det øvrige sundhedspersonale at løbe forgæves i bureaukratiske labyrinter, hvis de vil råbe vagt i gevær over urimelige arbejdsforhold eller tåbelige arbejdsgange, lyder det fra Bodil Otto, der fortsætter:

- Hvis regeringen får held med sit udspil, kaster den vores sygehuse ud i et politisk tomrum, der kan ende i en solid omgang ansvarsforflygtigelse og i en usund centralisering. Det er helt urimeligt. 

Hun peger på, at den afdemokratisering, der ligger i regeringens udspil, kan gøde jorden for en model med et mere privatiseret sundhedsvæsen.

- Det ønsker vi ikke. Vi har brug for mere demokrati i styringen af vores sundhed. Ikke mindre, siger Bodil Otto.

Uligheden mellem landsdelene stiger

Den centrale bestyrelse, ’Sundhedsvæsen Danmark’, kan på ingen måde varetage de enkelte landsdeles særegne og forskellige behov, vurderer Bodil Otto.

- Jeg er ikke i tvivl om, at Løkkes sundhedsudspil vil give betydeligt større geografiske uligheder, end det i dag er tilfældet med den regionale styring. Stik mod regeringens erklærede hensigt, siger HK Kommunals formand.

Sundhedsvæsnet mangler finansiering

Bodil Otto understreger, at landets førende sundhedseksperter, patientforeninger og fagforeninger hver og en er enige om, at regionerne har gjort det godt, og at der ikke er noget brugbart alternativ til den nuværende struktur.

- De nuværende udfordringer med mangel på sammenhæng i dele af sundhedssystemet kan løses, hvis sundhedsvæsnet har det rigtige antal hænder at gøre godt med. Vi kæmper med, at vores sundhed er underfinansieret. Den udfordring løser man ikke ved at kaste sundhedsvæsenet ud i mere turbulens via en reform, der mest af alt ligner en skrivebordsøvelse, slutter HK Kommunals formand.

Regionsansatte HK’ere kan blive berørt

Folketinget skal i løbet af de kommende måneder behandle regeringens udspil til en ny sundhedsreform. Hvis reformen bliver en realitet, kan det få betydning for nogle af HK Kommunals medlemmer – særlig på regionsgårdene.

Det fremgår af udspillet, at regeringen regner med, at i store træk alle sygehusansatte fortsætter deres funktioner som hidtil. Mens arbejdssituationen for mellem 500 og 800 ansatte i fællesfunktioner og i fagadministrationer ventes at blive berørt af omlægningerne.

Medarbejdere på regionsgårdene vil fortsat skulle varetage den centrale administration af deres del af sundhedsvæsenet, og de nye sundhedsforvaltningers hovedsæder placeres uændret i Aalborg, Viborg, Vejle, Sorø og Hillerød. Men der vil ske en reduktion i bemandingen på regionsgårdene, konstaterer regeringen. Det skyldes, at regionernes opgaver – ud over sundhedsområdet – overgår til kommunerne, til staten eller bortfalder. Kollektiv trafik, specialområdet og specialundervisning overføres til kommunerne, mens miljøområdet overføres til staten.

Regeringen skriver i udspillet, at man lægger vægt på, at personalet i øvrigt fortsætter med samme løn og vilkår som hidtil.

HK Kommunal vil i det videre forløb lægge vægt på, at der gives en klar og forpligtende garanti for, at alle medarbejdere følger med deres opgave, hvis den flytter, og at der også er en klar forpligtelse til, at lønvilkårene sikres. På samme måde, som det skete ved strukturreformen for 10 år siden.

Artiklen er opdateret 16. januar 2019