AMR 2019

Med mange køretøjer på et lager er sikkerheden yderst vigtig. Arbejdsmiljørepræsentant Karin Saugberg påpeger derfor gerne over for kolleger, hvis de ikke overholder sikkerhedsreglerne. Foto: Søren Holm/Chili Foto.

Karin Saugberg har været arbejdsmiljørepræsentant (AMR) på lageret Reitan Distribution i Horsens i omkring 12 år: 

- Min helt store udfordring som arbejdsmiljørepræsentant er færdslen på lageret. Vi er meget kørende og meget gående, og det er en udfordring, at vi har begge dele. Der er trucks, og så er der også plukkevogne. De fleste af dem, der plukker, de kører med plukkevogne, hvor der er gafler med to paller på. Så plukker de varer til kunderne og må stå af plukkevognen, når de skal hente varerne.

 

- Jeg ser det helt klart som min opgave at sige det til folk, hvis de ikke overholder reglerne. Det kan være svært at formulere det på engelsk, men det er nødvendigt, da jeg både har kolleger fra Litauen, Polen, Rumænien og Ungarn. Men derudover har jeg ikke noget problem med at sige det til kollegerne. Når folk bliver ansat her, får de udleveret en pjece om sikkerheden, og så skal de skrive under på, at de har forstået den. Det er vigtigt for sikkerheden, at vi alle kender og overholder reglerne.

 

- Når jeg skal præsentere mig for en ny kollega, så fortæller jeg, at det handler om fysisk og psykisk arbejdsmiljø og om sikkerhed. At de skal komme til mig, hvis de oplever noget, der er sikkerhedsmæssigt uansvarligt. 


- Jeg har altid en grøn jakke med et mærke på, så alle ved, hvor de kan finde en AMR. Det er noget, vi arbejdsmiljørepræsentanter er blevet enige om, at vi vil have på, så vi er mere synlige på lageret. Når vi har de grønne jakker på, ved alle, hvor vi er.  Jeg viser, at jeg synes, at arbejdsmiljørepræsentantarbejdet er vigtigt ved at være synlig på lageret.

 

- Hvis jeg sidder på en truck en hel dag, kan det godt blive meget koldt. Det er dog blevet bedre med kulden på lageret, efter vi har fået lavet sluser ved de porte, der er åbne. Der er nogle, der er mere kuldskær end andre. For det, med om man fryser eller har det varmt, er jo meget individuelt. Så vores eneste mulighed er at regulere med tøjet, og vi har fået tøj, vi kan regulere med.


Karin Saugberg AMR Foto: Søren Holm 
- Jeg siger ikke: ”Det ser jeg på”, og så sker der ikke noget. Jeg gør noget ved det med det samme. Hvis der er nogle ting, der skal undersøges, inden jeg kan give et svar, så fortæller jeg folk, at jeg er ved at undersøge det, så de ved, at jeg er i gang, fortæller AMR Karin Saugberg. Foto: Søren Holm/Chili Foto


- Vi løfter meget og bruger vores krop.
Så der har været meget fokus på ergonomi, og der har vi været meget inddraget. De er gode til at inddrage os her i Reitan. Hvis jeg går til lagerchefen, fordi jeg ikke er blevet inddraget, så siger han, at det er en fejl.

 

- Jeg er også en skulder, folk kan græde ud ved. Det er ikke noget, jeg oplever så meget, men det må de gerne. Og hvis det er mere alvorligt, så tager jeg en snak med vores tillidsrepræsentant og ser, om det er noget, vi skal gå videre med.

 

- Jeg har ingen fast aftale om, hvor meget tid jeg må bruge som AMR. Hvis der er brug for det, så bruger jeg tid på det. Jeg har aldrig fået at vide, at jeg bruger for meget tid. I går mødte jeg ind, og allerede der bruger jeg en halv time. Vi har et afstemplingssystem, hvor vi har lille kort, der minder om et dankort, som vi bruger, når vi stempler over på en ny opgave. Og så siger jeg bare til min chef, at det er på grund af AMR-arbejdet, at jeg ikke har lavet noget. Det accepterer de. Der er ingen mistro, og det synes jeg er dejligt.

 

- Jeg synes, det er spændende, at der sker noget nyt. Det er vældig interessant at komme på kurser og møde andre, der har samme arbejdsmiljøudfordringer. Eller værre udfordringer.

 

2019 er aMR-år

Er du arbejdsmiljørepræsentant, er 2019 dit år. Fagbevægelsens Hovedorganisation (tidligere LO) sætter nemlig i hele 2019 fokus på den vigtige rolle som arbejdsmiljørepræsentant. 

I HK Handel følger vi trop og sætter også fokus på rollen som arbejdsmiljørepræsentant (AMR). Blandt andet kan du i 2019 i HK Handels nyhedsbrev samt på Facebook og Instagram møde arbejdsmiljørepræsentanter som Karin Saugberg i denne artikel, der alle fortæller, hvad de arbejder med, og hvilke udfordringer de har med arbejdsmiljø på deres arbejdspladserne.

3 hurtige om rollen som arbejdsmiljørepræsentant

1. OPGAVER

Arbejdsmiljørepræsentanten er valgt af kollegerne til at repræsentere dem i samarbejdet om arbejdsmiljø på arbejdspladsen. Arbejdsmiljørepræsentanten skal sammen med arbejdslederen i arbejdsmiljøgruppen medvirke til at arbejde for et godt arbejdsmiljø. Som arbejdsmiljørepræsentant skal du være tilgængelig for ledelse og kolleger vedrørende de daglige spørgsmål omkring arbejdsmiljøet. Du har ikke ansvaret for arbejdspladsens arbejdsmiljø, men du skal være med til at sikre arbejdsmiljøet med den viden og de kompetencer, du har som medarbejder og arbejdsmiljørepræsentant.

 

2. TID

Du har ret til at bruge den fornødne tid på at gøre dit arbejde som arbejdsmiljørepræsentant. Det står der i arbejdsmiljøloven. Og det er et ret godt argument, hvis du har brug for argumenter for, hvorfor du skal bruge tid som arbejdsmiljørepræsentant.

 

3. UDDANNELSE

Du har ret til uddannelse. Er du nyvalgt, skal du gennemføre den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse senest tre måneder efter, du er blevet valgt. Det første år har du ret til yderligere to dages supplerende uddannelse, og herefter har du ret til halvanden dags supplerende uddannelse hvert år. Men du har ikke bare ret – din arbejdsgiver har faktisk pligt til at sørge for, at du bliver tilbudt uddannelse og skal desuden betale for den.