Undersøgelse: Ulovligheder i virksomheder

Foto: Lisbeth Holten

 

"Du kan jo bare fakturere det til virksomheden, hvis du køber noget til dig selv”, sagde den nærmeste leder engang. ”Du kan også bare tage på hotel med familien og få firmaet til at betale," kunne det også lyde. Underforstået: Det gør jeg og så mange andre også.

- Jeg blev for det meste helt paf, når jeg blev inviteret til at bruge firmaets penge på den måde. Jeg synes, at det er så forkert, og kunne aldrig drømme om at gøre det. Vi snakker jo ikke flere millioner kroner, men jeg synes, at der skal være en klar opdeling mellem arbejdspladsens økonomi og privatlivet.

Læs også: Hver 6. har oplevet kriminelle eller kritisable forhold på arbejdspladsen

 

Rie Thomsen understreger, at hun ikke har konkrete beviser for noget, men at hun er ret overbevist om, at hendes chef har fået leveret møbler til sit private hjem på firmaets regning.

Virksomheden - hvor hun ikke længere er ansat - er en del af en større kæde. Men selv om hun synes, at det var forkert, hvad der foregik, tog hun det aldrig højere op i systemet.

- Jeg har én gang skrevet direkte til min leder, at jeg synes, at det var forkert. Men hvis jeg først var begyndt at gå højere op, tror jeg ikke, at jeg havde fået andet end en fyreseddel ud af det. Jeg tror, at man ser lidt igennem fingrene med, at det foregår, hvis det bare ikke er for voldsomt.

Rie Thomsen er et opdigtet navn. Medlemmets rigtige identitet er redaktionen bekendt.

 

Læs også: Hvad gør du, hvis du oplever ulovligheder på arbejdspladsen

5 gode råd fra HK/Privats advokat

Mens offentligt ansatte er beskyttede mod at blive fyret eller straffet af arbejdsgiveren for at fortælle om ulovligheder, har privatansatte ikke den samme sikkerhed. Klara Elisabeth Hoffritz, Advokat i HK/Privat, har følgende råd:

1. Brug din tillidsrepræsentant (hvis du har en)
Snak med din tillidsrepræsentant, om det du har erfaret/oplevet, hvis I har en. Han eller hun kan som særligt beskyttet medarbejder tage det videre til de rette personer i virksomheden. 

2. Gå til din nærmeste leder (medmindre det er vedkommende, der er problemet)
I så vid udstrækning det er muligt, bør du gå ad kommandovejen. Altså starte med at høre din nærmeste leder, om de overhovedet er opmærksomme på, at det og det foregår, - meget gerne på skrift.

3. Kontakt HK, hvis du er i tvivl om, hvad du skal gøre 
Som ansat har man en loyalitetspligt over for sin arbejdsgiver, som siger, at du ikke må skade din virksomhed. Derfor skal du være varsom med at påstå, at noget er ulovligt. For det er sjældent sort-hvidt. Og hvis du fortæller noget, som det viser sig ikke at være hold i, kan arbejdsgiveren hævde, at du har brudt din loyalitetspligt og skadet virksomheden. Det kan være vanskeligt at finde den rette vej gennem sådan et forløb. Søg hjælp hos HK i forhold til, hvordan du skal gribe det an.

4. Udfør opgaven, med mindre der er liv og levned på spil
Du kan heller ikke nægte at udføre en opgave, du bliver beordret, med mindre at der er liv og levned på spil. Til gengæld er det i udgangspunktet arbejdsgiverens ansvar. Så du kan godt sige fra og helst på skrift, men på et tidspunkt er det meget muligt, at du er nødt til at makke ret og acceptere, at der er nogen med flere stjerner på skulderen end dig, som i sidste ende påtager sig ansvaret. Vær dog varsom med alt, der er strafbart.

5. Notér eventuelt situationer og samtaler ned, og brug din sunde fornuft

Før løbende dagbog for dig selv om, hvad du oplever, hvem du taler med, hvad du får af reaktion osv. Sørg for at have udprint eller på anden vis kopi af de mailkorrespondancer, sms, chats mv. du har med din leder eller andre om din bekymringer. Og vær varsom med direkte at optage samtaler, hvis du ikke har fået eksplicit lov til det af dem, der høres i samtalen. I stedet kan du lave dit eget referat fra møder og lignende, som beskriver, hvad du mener, du har hørt. Og lav det, så hurtigt du kan, efter at mødet er slut, og husk at sætte dato på det. Hvis du på nogen måde mundtligt bliver chikaneret eller truet, er det en god ide, at du straks sætter dig til tasterne og skriver til den pågældende, hvordan du har opfattet det, personen netop har fortalt dig. Kontakt herefter HK så hurtigt som muligt.