Susan R. Hansen

Min ide var at få ansøgerne til at reflektere over, hvad det er for en arbejdsplads, de søger ind til, og hvad de kan byde ind med, siger Susan Hansen, direktionssekretær hos Rønne Havn A/S.

Rønne Havn A/S skal i gang med en stor udvidelse af havneområdet. Hvordan tror du, udvidelsen vil påvirke det bornholmske samfund?

Sådan lød den opgave, som ansøgerne til kontorelevpladsen hos Rønne Havn A/S i foråret skulle besvare og sende sammen med ansøgningen. Ideen kom fra direktionssekretær Susan Hansen, som står for at ansætte elever i administrationen på den 23 mand store erhvervs- og forsyningshavn, som er i gang med en stor udvidelse.

- Vi har ikke brugt caseopgaver i forbindelse med elevansættelser før, men jeg tænkte, at det var nærliggende at tage med i ansættelsesprocessen. Min ide var at få ansøgerne til at reflektere over, hvad det er for en arbejdsplads, de søger ind til, og hvad de kan byde ind med, siger Susan Hansen.

- Det var både for at illustrere over for ansøgerne, at vi har gang i noget hernede, og at det kommer til at påvirke hverdagen for en kontorelev - men også hele samfundet her på øen, siger hun og understreger, at der ikke var forkerte svarmuligheder i opgaven.

Opgaven skulle samtidig skille elevpladsen ud i kampen om de gode elever, vurderer Susan Hansen. Hun er overbevist om, at det signalerer en arbejdsplads med plads til kreativitet.

HK'ere testes også
Eksemplet fra Rønne Havn A/S viser, at det ikke kun er direktører, ledere og specialister, som bliver testet i rekrutterings-øjemed. Tests bruges også mere og mere ved almindelige ansættelser, fortæller Louise Theil, som er teamleder hos HK’s Karrieretelefon.

- Typisk er sammenhængen, at jo større ansvarsområde, jo større er sandsynligheden for at møde en test. Men det er ikke kun den administrerende direktør og mellemlederen. Vi har medlemmer, som ringer til Karrieretelefonen, fordi de er blevet bedt om at udføre en test og ønsker vejledning i, hvordan de skal forholde sig, siger Louise Theil.
- Inden for økonomiområdet bliver man fx testet i færdigheder, der skal vise ens talforståelse, evnen til at finde fejl og evnen til at tænke systematisk, forklarer karriererådgiveren.

Du kan typisk møde fire former for tests: personlighedstest, færdighedstest, intelligenstest eller en caseopgave. Men det skal du nu hverken blive bekymret eller bange for, mener Louise Theil.

Øger chancen for et match
- En opgavetest giver mulighed for at vise, hvad man kan og komme med ens bedste bud på, hvordan en opgave kan løses. Virksomhederne vil gerne have indblik i, hvordan ansøgerne tænker og arbejder. Samtidig giver det ansøgeren et kig ind i virksomhedens maskinrum og giver en forsmag på, hvad hverdagen vil være fyldt af, siger Louise Theil og understreger:

- Og så ved vi bare, at tests giver rigtig god træfsikkerhed.
Tests, prøver og cases øger simpelthen sandsynligheden for et meget bedre match mellem ansøger og arbejdsplads, forklarer Jo Gudman Rasmussen, der er HR- og rekrutteringsekspert og partner i The People & Capacity Group.

- Jobinterviews er kun marginalt bedre til at forudse et godt match end tilfældig udvælgelse. Tests og cases er superpositivt hvis det bliver gjort ordentligt, siger hun og opfordrer til en nysgerrig og positivt kritisk tilgang.

- Det vigtige med tests er, at der ikke er noget rigtigt og forkert - undtagen færdighedstests. En test er den perfekte mulighed for at vise, hvad man kan, og hvem man er. De kan bruges til at skabe en forståelsesramme og være udgangspunktet for en dialog til jobsamtalen, forklarer Jo Gudman Rasmussen og understreger, at det er en fordel for især elever og nyuddannede - uden et gigantisk cv eller portfolio.

Så den rigtige kommer på holdet
Tests er også gode til at sikre den rigtige holdsammensætning på arbejdspladsen, mener Jo Gudman Rasmussen.

- Ansøgere er ikke bare et cv, men hele mennesker. Vi har forskellige behov for kommunikation, samarbejde og ledelse. Og man kan bruge testen til at kigge på, om kandidaten vil kunne udfylde rollen i teamet, vil passe ind i kulturen, og om arbejdspladsen har de rammer, der skal til, så personen vil forblive motiveret, siger rekrutteringseksperten.

Det var også tanken med caseopgaven i Rønne Havn A/S, fortæller direktionssekretær Susan Hansen, som gerne vil give sin kontorelev den bedste start på arbejdslivet.

- I casebesvarelserne kunne vi se ansøgernes motivation og drive. Samtidig blev vi lidt mere klædt på til, i hvilken retning vi skal guide personen hen. Hvis vi kan se ud fra casen, at eleven er rigtig god til at formulere sig, så kan vi bakke op om at udnytte de kompetencer og spørge ind til, hvordan vi kan hjælpe personen videre i fremtiden, siger hun.

Tests er ikke nogen eksamen
Vigtigst er det, at tests aldrig kan stå alene. De er en del af dialogen ved jobsamtalen - sammen med cv og andet. Og man bliver selvfølgelig ikke kun bedømt på resultatet eller sin præstation i testen, så man skal ikke se det som en eksamen, eller at man kan gøre noget forkert, mener Louise Theil.

- Svar så ærligt, du kan, og lad være med at prøve at regne ud, hvilken profil, virksomheden ønsker. Hvis du har opgivet noget forkert, så vil det alligevel hurtigt vise sig, at du er et forkert match, siger hun og minder om, at en ansøger altid har krav på at se sit resultat og en mundtlig eller skriftlig opfølgning. //

_______________________________________

Vi har talt med
Susan Hansen, direktionssekretær hos Rønne Havn A/S
Louise Theil, teamleder hos HK’s Karrieretelefon
Jo Gudman Rasmussen, hr- og rekrutteringsekspert og partner i The People & Capacity Group

tre typer tests

Personlighedstest: Typisk en spørgeskematest. Den siger noget om din generelle adfærd, handlemønstre og motivation.

Færdighedstest: Som oftest opgaver, der foregår på tid og har rigtige og forkerte svar. De viser din konkrete kunnen i forbindelse med jobbet.

IQ-test: Test med små opgaver. De vurderer din intelligens i forhold til dine visuelle evner, din sprogsans, din logiske sans, din talforståelse og din hukommelse.

Casebesvarelsen: Opgave, du skal løse. Den giver indblik i din faglighed, kommunikationsevner og præsentationsteknik.

OBS: Giv ikke det hele væk, når du besvarer en caseopgave. Fokuser mere på et oprids eller udkast og beskriv, hvordan du ville gribe opgaven an.

sådan kan du forberede dig

/ Sæt god tid af til at tage testen

/ Sid et roligt sted, hvor du ikke bliver forstyrret

/ Svar ærligt, og hvad der instinktivt falder dig ind - du kan alligevel ikke regne ud, hvad en arbejdsgiver ønsker, at du skal svare. Og snyd bliver lynhurtigt opdaget.

/ Træn din hjerne fx med hjernegymnastik - www.brainmetrix.com

/ Tag en IQ-test fra Mensa - www.mensa.dk/test-din-iq

/ Brug tid på at reflektere over dine resultater og tænk over, hvordan du tænker og agerer i arbejdssituationer - find gerne eksempler