Lige efter nytår kom Finansministeriets rapport om sygefraværet i Danmark for 2017. I kommuner og regioner var sygefraværet i gennemsnit 12,8 og 11,8 dage. De privatansatte var syge 6,8 dage om året, mens ansatte i staten havde 7,8 sygedage. ’Uforklarligt,’ sagde innovationsminister Sophie Løhde (V). 

Læs også på politiken.dk: Regeringen vildleder om sygefravær i det offentlige

Løhde putter os i bås

ingrid 

Ingrid Hoeg

Lønbogholder på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i Aarhus.

I afstemningen på HK Stats Facebookside, satte du kryds ved ’Ja, der er flere gode grunde,’ da vi spurgte om, der er gode grunde, til at sygefraværet er højere i det offentlige. Hvorfor?
- På min arbejdsplads har vi tit udskiftninger i mellemlederlaget. Det betyder, at når vi arbejder med trivsel og arbejdsmiljø i samarbejdsudvalget, starter vi tit forfra med en ny ledelse. Det er virker som om, at det er svært at rekruttere ledere, som har stor personaleerfaring, og som kan arbejde med trivsel.                                                                                                                                                                                                                           

Hvordan kommer det til udtryk?

- Det giver flere langtidssygemeldinger og dårligere trivsel. Samtidig bliver offentligt ansatte stillet overfor større krav udefra om afrapportering og dokumentation. Det handler om, at når man har en ledelse, der ikke forstår, at medarbejderne skal trives, går det den gale vej. Det giver flere sygemeldinger mandag morgen, fordi man er kørt flad. Det er svært at rekruttere de rette ledere med den løn, vi kan tilbyde, selvom det ville være en god investering.

- Det er blevet sådan, at vi selv skal tjene flere penge. Vi skal køre en forretning, og vi skal have ledere, der kan drive en forretning. Når der ikke er penge nok i kassen, går det galt på alle måder. Det oplever vi især på uddannelsesområdet, hvor der hele tiden kommer nye besparelser og større krav.

Hvordan tænker du, at jobtype og sygefravær hænger sammen?

- Der er jobs i det offentlige eksempelvis indenfor sundhedssektoren, hvor man er mere udsat og har for få hænder. Det giver mening, at de er mere syge.

Hvordan har du det med, at sygefraværet i den offentlige sektor bliver brugt politisk?

- Det er irriterende. Løhde putter os offentligt ansatte i bås. Det er mudderkastning. Formålet er at privatisere, spare og decentralisere.

Besparelser og pres slider

 

Bodil Kærgaard Hansen

Kontorassistent hos Gældsstyrelsen i Thisted.                                                                                                                          

Du satte kryds ved ’Nej, det er uforklarligt,’ da vi spurgte om, der er gode grunde, til at sygefraværet er højere i det offentlige. Hvorfor det?
Jeg har læst en del om det. Blandt andet om Sophie Løhdes misfortolkning af de her data. Jeg synes ikke, man kan sætte det så skarpt op. Hvis man er offentligt ansat og skal igennem et udredningsforløb, trækker det op, fordi man må vente på behandling på et offentligt sygehus. Er man privatansat, har de fleste en sundhedsforsikring med behandling på et privathospital, og dermed bliver man hurtigere rask. De nuancer mangler.

bodil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Hvad er årsagen til forskellene?

Jeg har også været privatansat. I det offentlige brænder folk for jobbet og bliver slidt ned, fordi der fra Christiansborg bliver dikteret en masse budgetrammer. Har du højt sygefravær i det private, kan der være en chef, der prøver at finde ud af, om det skyldes den måde, virksomheden drives på eller lignende. Jeg oplever, at i det private handler man bedre på problemer med sygefravær.

Hvordan oplever du presset i den offentlige sektor?

Jeg hører, at der er regler for, hvornår man i det offentlige skal agere på sygefravær, at der er mange sygesamtaler, og dem frygter folk lidt. Sådan burde det ikke være, for man kan ikke gøre for, at man er syg. Jeg oplever det ikke på mit arbejde, det er mere et samfundsmæssigt og politisk pres til at få reduceret sygefraværet i det offentlige.

Hvad tænker du, når du ser de her tal for sygefraværet?

Jeg tænker, at der i det offentlige er meget pres. Centralisering, decentralisering, omprioriteringsbidrag. Det gør, at man føler sig presset. Det er en stor del af sygefraværet, tror jeg.

Hvad kan man i det private?

Det har noget at gøre med det fokus, der er på de offentligt ansatte. Man tænker mere over sit sygefravær, hvor man eksempelvis i Jyske Bank eller Lego ikke har samme fokus fra medierne. Politikerne skal have mindre fokus på at italesætte sygefraværet i det offentlige. Det kunne hjælpe, for så kunne vi få lov til at passe vores job.

 

Det sagde Løhde, rapporten og eksperterne

- På en række områder er det uforklarligt, at sygefraværet er højere i den offentlige end i den private sektor på helt sammenlignelige arbejdspladser. Derfor er der et stort potentiale i at få nedbragt sygefraværet i den offentlige sektor, sagde innovationsmister Sophie Løhde (V) til Berlingske 1. januar.

- Hvis fordelingen af køn, alder, uddannelse og arbejdsfunktion var ens i den offentlige og den private sektor, ville forskellen i sygefravær være 2,5 dage. Det skyldes i høj grad, at offentligt ansatte oftere end privatansatte er langtidssyge i over 30 dage, konkluderede Finansministeriet i rapporten.

Læs rapporten om sygefraværetLille pdf symbol

Iben Bolvig, seniorforsker ved Det Nationale Forsknings- og analysecenter for Velfærd,  sagde til Politiken 4. januar:


- Forskellen i kortvarig sygdom er 0,5 arbejdsdag om året, hvis man korrigerer for køn, alder, uddannelse og arbejdsbelastning. Det er så lidt, at der kan være tale om statistik usikkerhed. Man kan ikke forklare det med en pjækkekultur hos offentligt ansatte. Så ville forskellen være større.

- Hvorfor offentligt ansatte oftere er langtidssyge, melder rapporten ikke noget om. Et bud er, at offentligt ansatte har mere menneskelig kontakt – også mere end der korrigeres for i rapporten. Derudover tror jeg, at noget af forskellen kan skyldes personalenormeringer og forskelle i virksomhedsstørrelser på tværs af sektorerne, sagde Iben Bolvig.