Hospital

Regeringen har fredag fremlagt en plan for, hvordan man vil skaffe flere hænder til sygehusene. Det handler blandt andet om, at der skal skaffes flere læger, sygeplejersker og sosu-assistenter.

En af de store udfordringer i dag er imidlertid, at det kliniske personale har så mange administrative opgaver, at de stjæler personalets tid fra patienterne. Derfor opfordrer formanden for Danske Lægesekretærer i HK Kommunal, Nathali Degn, regeringen til at tænke lægesekretærerne ind i de nye opgaveløsninger.

- Det er vigtigt, at regeringen indser, at vi skyder os selv i foden, hvis vi kun har fokus på det kliniske personale. Rigtig mange undersøgelser viser, at både læger og sygeplejersker drukner i administrative opgaver, som tager deres tid fra patienterne. Derfor er man nødt til at tænke lægesekretærerne ind, når det handler om at skaffe flere hænder til patienterne, siger Nathali Degn.

Lægesekretærer er en del af løsningen

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby offentliggjorde fredag regeringens udspil ’Flere hænder og større arbejdsglæde’. Hun bekendtgjorde, at regeringen snart vil indlede trepartsforhandlinger med blandt andet arbejdsmarkedets parter for at skaffe flere sygeplejersker og læger, som der er stor mangel på.

- En del af løsningen ligger også i at kigge på det administrative område, hvor vi som lægesekretærer kan aflaste både sygeplejersker og læger. Vi hører hver dag om læger, der klager over, at de må kigge ind i skærmen i stedet for på patienten. Og at der skal bruges alt for lang tid på at udfylde skemaer og notere på computeren, siger Nathali Degn.

Hun understreger, at det er synd og skam at bruge lægens og sygeplejerskens ressourcer på den del.

- Her kan vi som lægesekretærer gå ind og hjælpe. Vi er uddannet til at få den sundhedsadministrative del udført effektivt og hurtigt, mens læger og sygeplejersker er bedst til at behandle og pleje patienterne. Det er jo lægesekretærerne, der har blikket rettet mod et effektivt forløb for patienterne og afdelingernes drift, siger Nathali Degn.

Ny opgavefordeling kan frigøre hænder

Formanden for Danske Lægesekretærer mener, der kan findes rigtig mange ledige hænder til sygehusvæsenet, hvis man går ind og analyserer på opgavefordelingen, sådan som regeringen også lægger op til.

- Derfor håber jeg, at vi også bliver en del af de kommende trepartsdrøftelser, for vi har rigtig mange ting at byde ind med. Mange af udfordringerne ligger jo i at udvikle og betjene IT-systemerne, koordinere patienternes behandlinger, journalisere og så videre, lyder det fra Nathali Degn, der fortsætter:

- Den del er jo baggrunden for, at vi kan få det hele til at hænge sammen for patienterne, og at den ene hånd ved, hvad den anden gør. Og det er lige præcis den del, lægesekretærerne hurtigt og effektivt kan håndtere.

Artiklen er opdateret 18. januar 2019