Der udskrives folketingsvalg i Danmark i dette forår, og hvis det stod til HK Kommunals medlemmer, ville vi komme til at opleve et markant politisk skifte. ”Hvad ville du stemme, hvis der var folketingsvalg i morgen?” spurgte analyseinstituttet Epinion for nylig et repræsentativt udsnit af HK’s medlemmer, og den kommunale sektor skilte sig ud som den markant mest røde.

65 procent af HK Kommunals medlemmer ville stemme på et af partierne i den røde blok. I HK Stat var det 60 procent, HK Privat 59 procent og HK Handel 58 procent.

Medlemmerne oplyser også, hvad de stemte på ved folketingsvalget 18. juni 2015. I forhold til dengang er der fremgang til den røde blok, hvilket skyldes større tilslutning til SF, Enhedslisten og De Radikale. Socialdemokraterne er registreret for en mindre tilbagegang blandt medlemmerne af HK Kommunal, fra 40 til 39 procent, hvilket dog ligger inden for den statistiske usikkerhed.

Sundhed er højt på dagsordenen

Svarpersonerne er også blevet stillet et spørgsmål om, hvilke emner de finder vigtigst, at politikerne tager sig af. Her får ”Sundhed” den absolut største tilslutning med 62 procent af de 1.486 medlemmer af HK Kommunal, der deltog i undersøgelsen. Et stykke fra denne topplacering og tæt på hinanden følger emnerne ”Miljø og klimapolitik” (41 procent), ”Børne- og familieområdet” (40 procent), ”Uddannelse” (39 procent), ”Social ulighed” (38 procent) og ”Ældre” (37 procent).

En prioritering i næsten samme rækkefølge gør sig i øvrigt gældende for de 5.717 medlemmer af hele HK, der deltog i undersøgelsen. Den blev gennemført i perioden 21. november-3. december 2018.